CORONAKRISEN

Hver uge måler Userneeds danskernes oplevelse af coronakrisen

Userneeds er i samarbejde med Moos-Bjerre gået sammen om at undersøge danskernes oplevelse af coronakrisen med det formål at følge udviklingen i danskernes adfærd, bekymringer og tanker under coronakrisen. Uge for uge vil undersøgelsen gentages blandt et repræsentativt udsnit på 1.000 danskere for at være opdateret på, hvordan danskerne tænker og føler under krisen.

I dagbladet Børsen er resultaterne fra målingen blandt andet blevet bragt. Læs mere her:
Danskerne vil have udendørs servering
At­ter puls i fri­sør­sa­lo­ner og kon­tor­gan­ge: Dan­sker­ne er tryg­ge ved at tage ind på job­bet nu, vi­ser må­ling

Undersøgelsen er inddelt efter 5 tematikker:
1. Håndtering og tiltag. 2. Sammenhold og fællesskab. 3. Adfærd og viden. 4. Job og økonom. 5. Livskvalitet og bekymringer.

Corona-market-research

Regeringens håndtering

Der fremgår et fald i danskernes opbakning til regeringen. I seneste måling viser 77 procent af danskerne en opbakning til regeringens håndtering af coronakrisen, hvilket er et fald siden begyndelsen af krisen, der viste opbakning var på 87 procent.

Spørgsmål: Hvor godt eller dårligt synes du alt i alt, at regreringen har håndteret situationen med coronasmitte i Danmark?


Corona – Regeringens håndtering – uge 20

Statsministerens håndtering

Opbakningen til statsminister Mette Frederiksen er faldet. 76 procent mener, at Mette Frederiksen har håndteret krisen godt, hvilket er et fald siden første måling, hvor procentdelen var på 88 procent. Dog er det stadig en stor procentdel, der mener, at hun har håndteret det godt.

Spørgsmål: Hvor godt eller dårligt synes du alt i alt, at statsminister Mettte Frederiksen har håndteret situationen med coronasmitte i Danmark?


Corona – Den bedste til håndtering – Venstre vælgere

Ændringer i adfærd

Mange danskere har undgået unødvendig kontakt med hinanden. Dog er andelen af danskere, der undgår unødvendig kontakt faldet fra 86 procent til 74 procent. Samtidig er der færre, der afstår fra at besøge nære venner og/eller familie og som følger mere med i nyhederne og vasker hænder oftere.

Spørgsmål: Hvilke af følgende har du gjort på grund af den nye coronavirus (COVID-19)?


Corona – Ændringer i adfærd – uge 20

Sandsynlighed for at miste job

50 procent af danskerne mener, at det er helt sikkert, at de ikke vil miste deres job som følge af coronavirus og begrænsningerne på samfundsaktiviteten, hvilket er en stigning siden første målinger, hvor 38 procent fandt det sandsynligt.

Spørgsmål: Hvor sandsynligt eller usandsynligt er det, at du mister dit job som følge af coronavirus og de begrænsninger på samfundsaktiviteten, der skal hæmme dens smitte?


Corona – Den bedste til håndtering – Venstre vælgere

Planer i sommerferien

46 procent af danskerne planlægger at holde ferie hjemme i egen bolig eller eget sommerhus. Dette er en stor stigning siden uge 17, hvor dette kun var planen blandt 21 procent af danskerne.

Spørgsmål: Har du planlagt at gøre en eller flere af følgende ting i løbet af sommeren?


Corona – Planer i sommerferien – uge 20

Effektivitet på tværs af sektor

43 procent af de privat ansatte mener, at de er mindst lige så produktive som før coronakrisen. Dette vurderer 39 procent af de offentligt ansatte. Samtidig svarer 9 procent af de privatansatte, at de ikke arbejder for tiden, hvor kun 4 procent af de offentligt ansatte ikke arbejder. 

Spørgsmål: Hvis 100 pct. svarer til at være lige så produktiv i dit arbejde, som inden coronakrisen. Hvor produktiv vil du så så sige, at du alt i alt er i dit arbejde for tiden? Kun stillet til respondenter i beskæftigelse.


Corona – Den bedste til håndtering – Venstre vælgere

Podcast fra Pollster

Er du interesseret i at forstå danskernes oplevelse af COVID-19-situationen samt høre hvilken indflydelse situationen har på Danmark i et politisk perspektiv?
Lyt til denne podcast fra Pollster og få svarene. (Userneeds og Moos-Bjerre har leveret resultater hertil)

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Rune Iver Andersen, ran@userneeds.com, Tlf.: +45 31 75 56 46