Hvordan udføres et fokusgruppeinterview?

Processen for et fokusgruppeinterview:

  1. Identificering af problemområder
  2. Interviewguiden udarbejdes
  3. Seriøs og professionel rekruttering af respondenter i de relevante målgrupper. Læs mere her.
  4. En erfaren moderator med indsigt i forbrugeradfærd, gruppedynamik og eksplorative interviewteknikker foretager fokusgruppeinterviewene, som optages på video. Læs mere her.
  5. Alle rapporter udarbejdes af vores moderatorer og leveres inden for 1-2 uger efter afslutningen af den sidste fokusgruppe. Rapporten sikrer, at du får indsigt i problemområder og anbefalinger til problemafhjælpning.
Recruitment

Du modtager en afrapportering og kan vælge at modtage en præsentation af resultatet, eller at vi kommer ud i jeres organisation og faciliterer en workshop, så resultaterne kan integreres i virksomheden.

Har du brug for hurtig og effektiv rekruttering af deltagere til fokusgrupper, dybdeinterviews og usability tests. Vi kan hjælpe dig med hele eller dele af processen.

Kontakt os og hør mere om dine muligheder

Userneeds og Analyse Danmark fusionerede i slutningen af 2020, hvilket har skabt et stærkt kvalitativt team, U Focus. Vi har gennem mange års erfaring, og et merge af virksomhederne, stærke kompetencer inden for kvalitative undersøgelser.

Eller udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet direkte af os.

11 + 15 =