Dine muligheder

Vi rekrutterer til en online platform efter dit behov. Vi tilbyder adgang til InterVu, HT face eller Recollectvie – men kan hjælpe med rekruttering til flere platforme som Zoom for Business, VisionLive og Revelation såfremt, at du selv har adgangen. De fleste undersøgelser kan foretages via en smartphone eller en tablet, dog ikke videogrupper. Dette giver mulighed for respons fra målgruppen i form af visuelle on location oplevelser f.eks. upload af video, billeder og tekst der, hvor brugeren befinder sig på indkøbsturen, byturen eller hjemme i stuen.

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig?

Videogrupper

Videogrupper foregår online med brug af webcam og mikrofon. Denne løsning gør det muligt at vise forskelligt testmateriale, lave projektive og kreative øvelser, afstemninger mm. Der er mulighed for at koble en simultantolk på afhængig af system. Gruppen videooptages og det skriftlige og visuelle input lagres i en rapport.

Ulempen ved videogrupper sammenlignet med fysiske grupper er, at det er sværere at afkode respondenternes ansigtsudtryk og at man ikke opnår samme sociale kontekst, ligesom det kan være sværere for respondenterne at tale en ad gangen.

Chat-grupper

Chatgrupper er en simpel og effektiv mulighed for at få feedback på et tema, et produkt eller en kommunikation. En fastlagt spørgeguide er udgangspunktet i det lukkede chatforum, hvor moderator og evt. observatører løbende kan stille opfølgende spørgsmål. Den skriftlige dialog lagres i et arkiv. Respondenterne er anonyme og tildeles et ID-nummer eller en selvvalgt Avatar.

Blog/Community

Et community er velegnet til dig, der ønsker at evaluere et produkt eller en ydelse over tid, eller føre dagbogsnotater på skrift og via billeder. En blog eller et community giver dig ligesom ved en chat-gruppe mulighed for at få feedback på et tema, produkt eller en kommunikation, men processen løber typisk over 2-3 dage eller længere med kontinuerlige tilbagemeldinger fra respondenterne. Dagligt kan deltagerne stilles nye spørgsmål eller øvelser som de skal forholde sig til, eller de kan blive bedt om at rapportere om en udvikling over tid, f.eks. ved test af et produkt. Respondenterne har udover den skriftlige tilbagemelding mulighed for at uploade video, billeder og lydfiler, så empirien bliver så kontekstnær som muligt.

Userneeds sørger for rekruttering og for at indsamle relevante samtykker (GDPR) fra deltagere inden mødets start. Vi sørger for, at materiale, der skal bruges under mødet, uploades og klargøres i portalen.

Kontakt os og hør mere om dine muligheder

Userneeds og Analyse Danmark fusionerede i slutningen af 2020, hvilket har skabt et stærkt kvalitativt team, U Focus. Vi har gennem mange års erfaring, og et merge af virksomhederne, stærke kompetencer inden for kvalitative undersøgelser.

Eller udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet direkte af os.

13 + 5 =