Tilbage til nyheder

Userneeds fejrer 20 års jubilæum

8 december 2021

I november 2021 var det 20 år siden, at Userneeds sendte sin første invitation til en online undersøgelse. Og det er blevet til mange flere siden da. Meget er sket siden den novemberdag i 2001. Fra at være et visionært og klassisk analyseinstitut, forankret i at levere data til kunder og samarbejdspartnere gennem egne online-paneler, er Userneeds’ position i dag entydigt styrket gennem investeringer i digitalisering, innovation og humankapital. Userneeds’ virke og position rækker i dag langt udover dataleverandørrollen og er i dag i højere grad forankret i rådgivning og konsulentbistand, stadig dybt forankret i data og indsigter.

Userneeds er i dag et datadrevet indsigtsbureau, der leverer markedsanalyser, strategiske indsigter og digitale indsigtsløsninger. Fokus er i dag i langt højere grad på strategiske samarbejder og partnerskaber. Samarbejder og partnerskaber, forankret i at skabe værdi for og sammen med kunderne gennem effektive arbejdsprocesser, konceptualisering af analyseformer og metoder – alle understøttet af teknologi, automatisering og skalerbarhed.

Gennem årene har Userneeds oplevet en stigende efterspørgsel efter digitale indsigtsløsninger, der kan systematisere og operationalisere indsigter, både digitale indsigter som eksempelvis online adfærd samt klassiske markedsanalyseindsigter.

Userneeds’ seneste skud på stammen SaaS portalen ’U Insights’ er netop forankret i de klassiske markedsanalysediscipliner og imødekommer det stigende behov for at sikre hurtig og værdifulde strategiske indsigter på tværs af en bred vifte af brand- og kundeundersøgelser. U Insights er udviklet med henblik på at demokratisere adgangen til strategiske indsigter – at sikre, at flere kan få adgang hertil, nemmere, hurtigere og mere omkostningseffektivt.

Internationalisering og ekspansion gennem lokal nordisk tilstedeværelse har ligeledes været en del af Userneeds’ strategi – først med paneler og senest med lokale kontorer i Finland og Norge. Userneeds har de seneste tre år formået at positionere sig på det finske analyse- og insights-marked, som ellers udelukkende har været præget af lokale aktører. En stor del af succesen på det finske marked har netop været U Insights og de relaterede digitale løsninger som eks. Brand Lift og AdTension. U Insights og andre skalerbare koncepter skal fortsat være en drivkraft ved yderligere internationalisering og nordisk ekspansion.

Til trods for en øget digitalisering af indsigter og et øget fokus på data, har efterspørgslen efter kvalitative metoder været stigende de seneste år. Det er især samspillet mellem de kvantitative og kvalitative metoder flere og flere kunder efterspørger og efter tilføjelsen af Analyse Danmark til Userneeds familien i 2020, er der i dag en langt større synergi metoderne imellem både kommercielt, men tillige i relation til udviklingen af de interne kompetencer i organisationen.

Kerneværdien i vores succesfulde forretning udgør vores stadig voksende forbrugerpaneler i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Irland, som vi har vedligeholdt gennem mange år, og som giver os enestående mulighed for at indsamle omfattende og pålidelig data om specifikke målgrupper på disse markeder og skabe værdifuld indsigt i deres stadigt skiftende forbrugeradfærd. Tusind tak til alle panelmedlemmer, der giver sig tid til at give sin vigtige mening og holdning til kende. Det sætter vi utrolig meget pris på.

Johnny Jensen, CEO i Userneeds:

”Userneeds’ udvikling over årene og den aktuelle markedsposition kan i høj grad tilskrives medarbejderne. At de sidste 20 år har været en fælles rejse, og at medarbejderne har været involveret i udviklingen, har haft afgørende betydning for den kollektive forståelse af Userneeds som arbejdsplads og aktør på analysemarkedet. Det har samtidig styrket det kommercielle fokus, og at udviklingen har været styret forankret i kunderne og kundernes behov. Medarbejderne og medarbejdernes indsats og engagement gør, at Userneeds i dag står stærkere end nogensinde før. Vores dedikerede team bestående af kompetente og motiverede medarbejdere – de nye, som de gamle, har gjort en uundværlig indsats og gjort vores virksomhed både synlig og genkendelig.”

Vi glæder os til mange flere årtier! Vi er enormt glade for, at du har været med på denne rejse, Tak.