Tilbage til nyheder

Bør man tage konflikten?

11 november 2020

Knap 30 procent af virksomhederne har oplevet en konflikt med deres IT-leverandør. Samtidig har de resterende ca. 70 procent oplevet store udfordringer med deres IT-kontrakt. Dette er resultatet af Danske IT-Advokaters IT-Survey 2020, der er udarbejdet i samarbejde med Userneeds. Det viser sig, at tilfredsheden er størst hos dem, der tager konflikten.

Userneeds har i samarbejde med Danske IT-Advokater udarbejdet Danske IT-Advokaters IT-Survey 2020. Undersøgelsen som er baseret på besvarelser fra 325 contract managers og IT-chefer i offentlige og private virksomheder viser, at ca. 30 procent af virksomhederne inden for det seneste år har oplevet en konflikt med deres IT-leverandør. Ca. 70 procent har dermed ikke oplevet en konflikt, men har alligevel oplevet udfordringer i forhold til deres IT-kontrakt. 62 procent har oplevet at et aftalt budget er overskredet, 68 procent har oplevet mangel på kvalitet i leverancen og 70 procent har oplevet forsinkelser.

”Det ser ud til, at de virksomheder, der ikke tager konflikterne, ender med at være mere utilfredse med resultatet. Omvendt med de virksomheder, der tager konflikterne. Vi kan se, der er større tilfredshed med resultatet blandt de virksomheder. Det giver god mening at bruge deres contract management investeringer aktivt til at kræve deres ret”, udtaler IT-Advokat Tue Goldschmieding hos Danske IT-Advokater.

Følger man aktivt op på sine kontrakter og ender i konflikt, vil man i de fleste tilfælde opnå et resultat med større tilfredshed end hvis man undgår konflikt.

IT-Advokat, Julie Bak-Larsen, hos Danske IT-Advokater udtaler: ” Vores undersøgelse viser, at sammenbrudte IT-projekter kan føre til konflikter mellem kunde og leverandør. Derudover viser vores undersøgelse, at der er en tendens til, at der er flere, som går ind i konflikterne, og at det for en stor dels vedkommende sker med et resultat, som de betegner som tilfredsstillende, dette enten i form af et forlig eller som endelige afgørelser. Undersøgelsen viser på den baggrund, at det for manges vedkommende godt kan betale sig at turde gå ind i konflikten”.

Vil du læse mere om Danske IT-Advokaters IT-Survey 2020? Klik her.