Tilbage til nyheder

Bruger Userneeds’ panelmedlemmer for meget tid på sociale medier?

11 februar 2021

De sociale medier fylder meget i vores hverdag. De har muliggjort interaktion mellem mennesker på tværs af grænser og relationer, og har på mange måder gjort det nemmere at følge og kommunikere med andre. Vi deler og henter information, nyheder og underholdning som aldrig før, men bruger vi i virkeligheden for meget tid på disse medier?

Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube – Disse onlinetjenster er det vi kalder for sociale medier, og dem er vi efterhånden godt bekendte med. Vi bruger dem til at kommunikere med vores kære, koble fra og blive underholdt alt sammen på samme enhed. Vi lever i en digitaliseret verden, som påvirker vores hverdag på godt og ondt, og flere studier peger på, at vi har dannet en vis afhængighed af de sociale medier. Vi støder ofte på debatter i medierne og i hverdagen, der diskuterer, hvorvidt vi bruger for meget tid på disse platforme. Vi har derfor i en quick poll spurgt vores panelmedlemmer fra Norden og Irland om de selv mener, at de bruger for meget tid på sociale medier.

Det viser sig, at der er en forholdvis lige fordeling i de forskellige lande, når det kommer til, hvem der mener, de bruger for meget tid, og hvem der ikke mener, at de bruger for meget tid på sociale medier.

15 procent af Irland, Danmark og Sveriges medlemmer har svaret, at de bruger lidt for meget tid på sociale medier. I Norge og Finland er det hver femte, der har svaret således.

I Norge har 33 procent svaret ja til, at de bruger for meget tid på sociale medier, hvor de hos Irland kommer helt op på 37 procent. Lægger vi disse sammen med de af Norge og Irlands medlemmer, der mener at de bruger lidt for meget tid på sociale medier, så svarer det altså til over halvdelen af medlemmerne i de lande. Hos Sverige og Danmark er det kun hver fjerde, der har svaret ja til, at de bruger for meget tid på sociale medier, hvor de i Finland er helt nede på 19 procent.

Norge og Irland skiller sig altså ud sammenlignet med de øvrige lande. I Danmark, Sverige og Finland er der et flertal, der har svaret, at de ikke mener, at de bruger for meget tid på sociale medier. I Danmark lyder det på 48 procent, i Sverige 53 procent og i Finland 52 procent. Hvor det hos Irland kun er 38 procent og i Norge 41 procent.

Som man kan se på resultaterne, er der ikke den store forskel på den del, der mener, at de bruger for meget tid, og den del der ikke mener, de bruger for meget tid. Dog kan det siges at Norge og Irlands medlemmer i højere grad føler, at de bruger for meget tid på sociale medier sammenlignet med de andre lande.

Dertil skal det siges, at 11 procent af de danske panelmedlemmer har svaret, at de slet ikke bruger sociale medier, hvorimod Irland og Sverige ligger på 9 procent og Finland 7 procent. Hos Norge er næsten alle, der har svaret på vores quick poll på sociale medier. Kun 4 procent har svaret, at de ikke bruger disse medier.

Tak til jer, der har besvaret denne quick poll. Vi håber, at du fandt resultatet interessant.