Tilbage til nyheder

Danskerne er storforbrugere af kultur

7 marts 2019

Kunst- og kulturoplevelser kan bidrage til børns læring og sætte fokus på vigtige emner i den offentlige debat. Det mener et flertal af danskerne i hvert fald. Resultaterne stammer fra rapporten ”Mellem ballet og biografer – kultur ifølge danskerne”, der er gennemført af Tænketanken Mandag Morgen på vegne af Altingets kulturpolitiske netværk.

Userneeds har stået for dataindsamlingen til den omtalte rapport ”Mellem ballet og biografer – kultur ifølge danskerne” og har i den forbindelse indsamlet 2000 besvarelser blandt danskere i alderen 18-75 år. Baggrunden for rapporten ligger i det faktum, at danskerne er storforbrugere af kultur, mens de samtidig nedprioriterer området, hvis det holdes op imod eksempelvis sundhed og uddannelse.

Analysens hensigt har dermed været at se på kulturen, som den tager sig ud i lokalsamfundene, og på hvilken måde den er nødvendig som sammenhængskraft i samfundet. Dertil har der også været fokus på hvilken rolle danskerne mener, at det offentlige skal have i forhold til finansiering af kulturen.

Thomas Gammeltoft, direktør for CPH Film Fund og Peter Thor Andersen, direktør for Øhavsmuseet Faaborg skriver i forordet til rapporten, at de håber, den kan fungere ”som hjertestarter for den offentlige debat om kulturens rolle i det danske velfærdssamfund”. Eksempelvis viser rapporten, at 58% af danskerne mener, at dansk kunst og kultur bidrager til et kreativt erhvervsliv i Danmark, og eftersom den kreative sektor omsætter for 234 milliarder kroner og skaber 117.000 arbejdspladser i Danmark, er der ifølge Thomas Gammeltoft gode grunde til at investere yderligere i kulturen.

Og en stor del af den investering mener danskerne skal komme fra det offentlige. Således svarer 55% , at det offentlige skal finansiere en stor del af kunst- og kulturlivet. Derudover er et flertal af danskerne enige i, at lokale kulturoplevelser styrker deres tilknytning til deres lokalsamfund. Endeligt mener 8 ud af 10, at kunst- og kulturoplevelser i barndommen bidrager til at understøtte børns faglige læring.

Rapporten rummer foruden flere resultater også indlæg fra markante meningsdannere på kulturområdet. Rapporten kan findes her.