Tilbage til nyheder

Danskerne ser ikke USA som den vigtigste allierede

17 juli 2020

Userneeds har i samarbejde med Moos-Bjerre lavet en undersøgelse, der viser, at danskerne er begyndt at stille sig kritiske overfor alliancen mellem USA og Danmark. Faktisk viser undersøgelsen, at danskerne i højere grad finder relationerne til de øvrige EU-lande vigtige.

En ny undersøgelse foretaget af Moos-Bjerre og Userneeds viser, at danskerne ikke længere ser USA som deres vigtigste allierede. I stedet indtager Tyskland nu førstepladsen.

Undersøgelsen påpeger, at kun 40 % af de adspurgte danskere ser USA som Danmarks vigtigste allierede. Selvom begrebet allieret kan være en svær definition, så har undersøgelsen alligevel forsøgt at tage højde for netop dette, ved at spørge ind til danskernes holdning til, om Danmarks forhold til USA har større betydning for dansk sikkerhed sammenlignet med Danmarks forhold til de øvrige EU-lande. Her er det blot 37 % der er enige.

Undersøgelsen viser ydermere, at danskerne mener, at Danmark fremover bør prioritere samarbejdet med de øvrige EU-lande fremfor samarbejde med USA. Dette har 65 % af de adspurgte erklæret sig enige i.

Samtidshistoriker Bo Lidegaard, der tidligere har været rådgiver i både Udenrigs- og Statsministeriet kalder det for et knæk i tilliden til noget vi tidligere tog for givet, nemlig NATO’s betydning for at binde alliancen mellem Danmark og USA sammen. Desværre hænger det ikke længere sådan sammen, da verden har forandret sig. Lidegaard finder det interessant, at den brede befolkning fornemmer skiftet mere end de ledende eksperter og politikere, der er i højere grad er bundet til vanen om alliancen med USA. Han mener, at danskerne kan have ret i, at den tid hvor man helt og holdent kunne lægge alt sin tillid til USA er ved at ændre sig.

Det forholder sig dog stadig ikke sådan, at vi skal regne med at danskerne opfatter Tyskland, som dem med det bedste forsvar. Det som Lidegaard mener at svarene skal tolkes som er, at størstedelen opfatter Tyskland som det land, der har Danmarks interesser mere på sinde, hvis man sammenligner med USA, hvorfor det er oplagt at lægge sin tillid over til Tyskland.

Der er mange ting der spiller ind i denne overordnede holdning. De seneste års ændringer i EU, Trumps udtalelser om hans manglende interesse for Europa, samt de forskellige landes håndtering af coronakrisen. Alt dette kan have en betydning for svarresultaterne.

Henrik Breitenbauch, der er leder for Center for Militære Studier ved Københavns Universitet, kalder danskernes svar for en ønsketænkning, da han ikke mener, at Tysklands rolle i sikkerhedspolitikken er stor nok sammenlignet med andre store lande, og de kan ikke erstatte de store strategiske partnere vi har i USA, Frankrig og Storbritannien. Dermed ikke sagt at Tyskland ikke har udvist god karakter. Der er nemlig mange aspekter hvorpå de har klaret sig rigtig godt, blandt andet når det kommer til den igangværende coronakrise.

Professor Ole Wæver er delvist enig i begge perspektiver og understreger, at vi ikke skal sætte vores tillid til en enkelt stormagt. Vi gør klogt i at skabe gode relationer indenfor EU, da sikkerheden for et lille land som vores handler om at skabe stabile, forudsigelige og forpligtende strukturer.

Udenrigsminister Jeppe Kofod understreger, at USA fortsat er Danmarks tætteste allierede, når det kommer til klassisk sikkerhedspolitik. Men når det kommer til forholdet til Tyskland er han enig i, at de er vores tætteste samarbejdspartner samt allierede, når det gælder det brede europæiske samarbejde.

Altså bekræfter undersøgelsen, at danskerne er bevidste om, at Danmarks forhold til Tyskland er ved at blive stærkere.

Læs mere her.