Tilbage til nyheder

Den øgede fokus på god hygiejne under Corona-pandemien har gjort os godt

17 september 2021

Corona har gjort os meget mere bevidste om vigtigheden af den gode hygiejne – både derhjemme og i det offentlige rum. I den forbindelse har vi alle i mindre eller i højere grad gjort en ekstra indsats for at opnå et højere hygiejne niveau og dermed skabe de mest optimale forhold for at forhindre smittespredning.

De foranstaltninger vi har foretaget i forbindelse med smitteforebyggelse, har ikke været forgæves, mener VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Ifølge VIVEs nye rapport, der bygger på en undersøgelse af de ansatte på ældreplejeområdet og de udsatte borgere, har netop den øgede fokus på god hygiejne og et generelt højere rengøringsniveau gjort en forskel, og været med til at skabe trygge rammer for at medarbejderne kan vende tilbage til deres almindelige arbejdsdag.

Helt overordnet er VIVE kommet frem til den konklusion, at en bedre og mere grundig rengøring har haft positiv effekt på sundheden af både medarbejderne og borgerne. Indikatorerne hos medarbejderne er mindre sygefravær, samt et bedre fysisk arbejdsmiljø. Derudover har borgerne været mindre syge.

Ydermere konkluderes det, at en bedre rengøring og de gode vaner, som vi har tilegnet os under Corona, sikkert vil gavne hele samfundet på den lange bane.

Læs mere om undersøgelsen her