Tilbage til nyheder

Den svenske regering går langt mindre indgribende til værks, og det afspejler sig i Userneeds’ svenske panelmedlemmers adfærd

24 marts 2020

Sverige har valgt en mindre indgribende tilgang til corona sammenlignet med de øvrige nordiske lande, og det ses tydeligt i de hensyn og adfærdsændringer, som Userneeds’ svenske panelmedlemmer foretager.

Userneeds har stillet vores panelmedlemmer i Norden og Irland følgende spørgsmål: ”Hvilke af følgende har du gjort på grund af den nye coronavirus?”
Til spørgsmålet var tilknyttet svarkategorierne nedenfor, og panelmedlemmerne kunne frit vælge alle relevante muligheder:

· Aflyst deltagelse til arbejdsrelaterede begivenheder (fx. møder)

· Fulgt mere med i nyhederne

· Aflyst ferie

· Aflyst deltagelse til arrangementer (f.eks. koncerter, sportsbegivenheder, fester)

· Undgået unødvendig kontakt med andre mennesker

· Købt desinficerende håndgel

· Aflyst private aftaler (fx. kaffeaftaler, middagsaftaler)

· Handlet mere ind af dagligvarer end jeg plejer

· Vasket hænder oftere end før

· Har ikke gjort nogen af overstående

· Ved ikke

 

Quick pollen er blevet besvaret af flere tusinde medlemmer i Danmark, Sverige og Irland, mens næsten tusind mennesker i henholdsvis Norge og Finland også har besvaret den. Sverige skiller sig ud i mere eller mindre hver enkelt svarkategori, hvilket ikke er overraskende, eftersom landet ikke oplever den samme lockdown, som vi gør i eksempelvis Danmark. Der er med andre ord 19 procent af de svenske panelmedlemmer, der har aflyst arbejdsrelaterede begivenheder, mens det samme gør sig gældende for 40 procent i de resterende paneler. På samme måde svarer mellem 70 og 80 procent i Danmark, Norge, Finland og Irland, at de følger nyhederne mere tæt, mens det kun gælder 40 procent i Sverige. De samme procenttal gør sig gældende, hvis man kigger på svarmuligheden: ”Undgået unødvendig kontakt med andre mennesker”, som er valgt af 38 procent af de svenske panelmedlemmer mod 86 procent af de norske og irske medlemmer.

 

10 procent af både de danske og svenske medlemmer svarer til gengæld, at de har handlet mere end normalt. I Norge gælder det for 20 procent, i Finland 27 procent og endeligt har 36 procent handlet mere, end de plejer, i Irland.

 

Kun mellem 2 og 5 procent af de adspurgte panelmedlemmer svarer, at de ikke har gjort noget af ovenstående i forbindelse med coronavirussen. Vi håber, at situationen snart bliver bedre og opfordrer alle til at passe godt på sig selv og hinanden!