Tilbage til nyheder

Der skal tænkes nyt

8 december 2020

Userneeds har hjulpet Politiken med et eyetracking studie. Politiken vil sikre transparens og 100 procent viewability. Annoncedirektør for Politiken forklarer nu, at beslutningen om at droppe programmatic bunder i mere end blot ringe ”viewability”.

I følge Thomas Røn Larsen, annoncedirektør for Politiken, giver det ingen mening at sætte lighedstegn mellem programmatisk salg af banner-annoncer og problemer med reelle visninger af disse i det digitale økosystem af reklamer. Han udtaler: ”Vi traf beslutningen om at droppe programmatic og sikre 100 procents viewability, fordi der er opbygget et digitalt økosystem omkring dette, der for eksempel opererer med noget så mystisk som ”grader af synlighed”, hvilket kun er med til at gøre indkøbet uigennemsigtigt og i særdeleshed mere komplekst.”

Han fremhæver, at mediebureauer og annoncører undgår at bruge tid på at beregne den reelle pris og se på hvor lidt eller hvor meget, de har betalt for den usynlige del af kampagnen. Derfor mener annoncedirektør, Thomas Røn Larsen, at det ikke giver mening, at betale for en bannerannonce, som ingen ser. Det er på denne baggrund, at Politiken fra 1. januar 2021 ikke længere vil bruge programmatic, men i stedet stiller en garanti om 100 procent viewability.

Det har dermed til formål ikke kun at skabe 100 % viewability, men også at skabe mere transparens og bedre sammenligningsgrundlag for annoncørerne.

Beslutningen bunder desuden i resultaterne fra Userneeds undersøgelse på vegne af Politiken, der belyste hvor gode mediets bannere var til at genere opmærksomhed via eyetracking.

Anders Mikkelsen, Head of 360 Audiences hos Userneeds, udtaler: ”Vi har gennemført et større studie, som viser en meget klar sammenhæng mellem effekten af annoncen og graden af opmærksomhed. Set fra et analytisk perspektiv, så er graden af opmærksomhed et vigtigt og afgørende parameter for effekten.”

Han supplerer med: ”Tiden er inde til, at vi eksperimenterer og finder morgendagens måde af at effekt-vurdere digital reklame på, som markedet ikke kan manipulere med ved at lave tekniske tweaks. Ellers burde alle bureauer/annoncører jo skrotte de danske medier og købe billige internationale eksponeringer på millioner af sites med høj viewability. Det tvivler jeg dog på, at de fleste annoncører synes, der er en god idé.”

Læs mere her.

Du kan også blive klogere eyetracking her.

Du er også velkomment til at kontakte os og høre mere om eyetracking:
Anders Mikkelsen, Head of 360 Audiences hos Userneeds
ami@userneeds.com
+45 26 12 08 00