Tilbage til nyheder

Halvdelen af alle danskere affaldssorterer forkert

22 februar 2022

En undersøgelse udført af Analyse Danmark fra 2021 viser, at næsten halvdelen af alle danskere har affaldssorteret forkert indenfor den sidste måned. Det er interessant, idet genanvendelse for mange mennesker er ekstremt vigtigt. Hvis du derfor kan genkende tvivlen om, hvordan dit affald skal sorteres, er du langt fra den eneste. Tvivlen kan måske endda ende med, at du gætter dig frem til det, der virker mest korrekt. Denne manøvre kaldes Wishcycling og blev skabt i 2018, da Kina lancerede et omfattende sæt restriktioner på import af de fleste affaldsmaterialer fra udlandet. Ordet wishcycling betyder at du ikke sorterer dit affald korrekt, og ’wish’ refererer til, at du dog havde gode intentioner med det. Wishcycling gør affaldssortering dyrere, fordi der skal bruges ekstra ressourcer på genbrugsstationerne. Derfor er budskabet, at du hellere skal smide det affald, du er i tvivl om, til restaffald.

Der er mange myter om affaldssortering, og lad os tage fat i tre af dem:

Myte 1: Renovationsvæsenet samler alligevel det hele i en restaffaldsbunke og laver varme af det.
Myten er opstået af flere grunde. For omkring 25 år siden valgte en avis at følge efter en lastbil fra renovationsvæsenet, der den dag samlede organisk affald med restaffaldet. Det blev en stor historie, som slet ikke tegner et retvisende billede af dansk affaldssortering. Dokumentationen var fra en enkelt uheldig dag, hvor der var driftsproblemer.

En anden årsag er at det umiddelbart ligner, at skraldevognen tømmer private containere i samme rum. Det gør den ikke. Der er flere rum i skraldevognen, som ikke kan ses udefra.

Myte 2: Min grundige sortering hjælper ikke, fordi det alligevel er ødelagt, hvis bare en af mine naboer affaldssorterer forkert.
Alt er bestemt ikke tabt, selvom der i ny og næ bliver sorteret en mælkekarton forkert. Opfordringen er selvfølgelig at sortere korrekt, men når det så er sagt, så er vores sorteringsteknologier generelt meget robuste. Derfor vil enkelte fejlsorteringer ikke ødelægge alt.

Derudover er der en mere detaljeret sorteringsordning på trapperne, hvilket gør det muligt at sortere i endnu flere fraktioner. Det vil f.eks. blive muligt at sortere kasserede tekstiler.

Myte 3: Miljø- og klimaproblemer skal løses globalt og det nytter derfor ikke, at jeg som enkeltstående menneske sorterer, når der slet ikke er samme opmærksom på det i andre lande.
En undersøgelse fra World Economic Forum foretaget i hele verden viser, at hele 84% af de adspurgte vurderer at det er ’ekstremt vigtigt eller meget vigtigt’ at genanvende, når det er muligt. Andelen af de adspurgte var 85% i Vesteuropa, mens tallet var helt oppe på 93% i Latinamerika.

Miljøstyrelsen har lanceret en ny hjemmeside med information om, hvordan man sorterer sit affald og hvordan det bliver genanvendt. Er du nysgerrig på dette, kan du se mere https://genanvend.mst.dk samt læse den fulde artikel her