Tilbage til nyheder

Hjemmearbejde er en del af fremtiden

28 maj 2020

41 procent af danskerne mener, at de har været lige så produktive som før coronakrisen trods anderledes arbejdsforhold, da flere danskere har måtte arbejde hjemmefra i en kortere eller længere periode efter, at Danmark blev lukket ned. Dette viser en undersøgelse fra Userneeds i samarbejde med analyse og konsulentfirmaet, Moos-Bjerre.

Coronakrisen har medført, at flere danskere har måtte arbejde hjemmefra i en kortere eller længere periode, da landet blev lukket ned. Dermed har brugen af privatkontoret vundet frem og en øget fleksibilitet i arbejdslivet har fyldt. Denne tendens med hjemmearbejde, er noget, der forventes, kan gro fast i det danske arbejdsliv, hvilket er vurderingen fra Anne Marie-Dahl, fremtidsforsker. Hun udtaler: ”Det er en udvikling, som har været længe undervejs. De digitale muligheder har ligget klar, og nu har vi med ét været ”tvunget” til at omstille os. Og både medarbejdere og ledere har set, at det fungerer.”

En undersøgelse foretaget af Userneeds i samarbejde med analyse og konsulentfirmaet, Moos-Bjerre, viser, at 41 procent af respondenterne mener, at de har været lige så produktive som før coronakrisen. Derudover har 56 procent, i varierende grad, været mindre produktive end før, hvilket især er blandt børneforældre, der selv har passet deres børn, da de ikke har kunne sende dem i daginstitution eller grundskole.

Pia Irene Andreasen, HR-direktør i landets største pensionsselskab, PFA Pension, mener, at coronakrisen har været en øjenåbner, og at brug af hjemmearbejde er kommet for at blive. Hun udtaler: ”Jeg har været positivt overrasket over, hvor omstillingsparate vi har været, og hvor hurtigt vi har fået nogle nye arbejdsrutiner integreret. Vi har lært rigtigt meget, som vi vil tage med videre.” Coronakrisen har dermed sat skub i tendenser som ”øget fleksibilitet” og ”det gode arbejdsliv”, hvilket er områder som PFA allerede inden krisen havde et øget fokus på.

Anne Marie-Dahl udtaler: ”Det vil blive meget mere udbredt, i takt med at folk nu bliver mere fortrolige med det digitale. Og coronatiden har helt sikkert sat turbo på en udvikling, som jeg er overbevist om, alligevel var kommet på et tidspunkt.”

PFA vil nu udvide fleksibiliteten, så der bliver langt mere frihed til at arbejde hjemmefra med de værktøjer, som de har. Udviklingen har blandt andet stillet krav til PFA’s fysiske rammer, da f.eks. møder vil indebære, at der skal indgå en invitation til videomøde. Samtidig vil PFA’s medarbejdere blive tilbudt at skære en dag af arbejdsugen med lønnedgang. Pia Irene Andreasen siger: ” Vores arbejdsliv og liv ser forskelligt ud i forskellige faser af livet. Derfor vil vi gerne have et tilbud, som er bredt for alle i PFA.

Fremtidsforsker, Anne Marie-Dahl mener, at vi kommer til at se flere virksomhedstiltag som disse i fremtiden.

Læs meget mere her