Tilbage til nyheder

Hvad er dine forhåbninger for 2019?

14 januar 2019

For et lille stykke tid siden spurgte vi vores medlemmer om, hvad de håber kommer til at ske inden for det næste år. Det viser sig, at størstedelen enten håber på at blive raske eller blive rige.

Nogle mennesker drømmer om at købe et hus, færdiggøre deres uddannelse eller bosætte sig i et andet land inden for det næste år. Der er lige så mange drømme, som der er mennesker på denne jord, og derfor indskrænkede vi svarmulighederne til nedenstående, da vi spurgte vores panelmedlemmer: ”Hvad håber du på inden for det næste år?”

  • At blive gift
  • At få et barn
  • At blive rig
  • At finde kærligheden
  • At få et (nyt) job
  • At blive forfremmet
  • At blive rask
  • Andet
  • Ingen af ovenstående

41 procent af de finske panelmedlemmer har valgt muligheden ”Blive rask”, hvorimod den samme kategori er valgt af mellem 13 procent (Danmark) og 20 procent (Norge) i de resterende lande. Hvis man ser på den samlede procentvise andel af stemmerne, er kategorien derfor den mest populære. På en andenplads finder vi ”Blive rig”, hvilket er en særlig populær kategori blandt de norske panelmedlemmer, eftersom 20 procent har valgt denne. ”Få et (nyt) arbejde” indtager tredjepladsen, stærk efterfulgt af ”Finde kærligheden”, som en næsten ligelig andel i hvert panel har valgt.

”Få et barn” er blevet valgt af mellem 2 og 5 procent med undtagelse af Sverige, hvor 20 procent svarer, at de håber at få et barn inden for det næste år. Når det kommer til kategorien ”Blive gift”, er panelmedlemmerne imidlertid i høj grad enige om, at det ikke er en topprioritet i 2019, og kategorien er således kun blevet valgt af mellem 2 og 4 procent.

Hos Userneeds håber vi selvfølgelig, at alle dine drømme og forhåbninger for 2019 går i opfyldelse!