Tilbage til nyheder

Hvor ofte overværer Userneeds’ panelmedlemmer en gudstjeneste?

24 april 2020

Hvor ofte overværer du en gudstjeneste? I Userneeds har vi fundet det interessant at stille dette spørgsmål til vores panelmedlemmer i Irland og Norden i en quick poll. Mennesker deltager i en gudstjeneste af flere årsager. Nogle som følge af deres tro, nogle deltager kun som en pligt i forbindelse med bryllupper, barnedåbe og lignende. Og så er der nogle, der ikke har tid til at gøre det til en prioritet.

Tilhører du en gruppe af mennesker, der overværer en gudstjeneste ofte, eller tilhører du en gruppe af mennesker, der sjældent overværer en gudstjeneste? Der kan være forskellige årsager og motivationer til, at man overværer en gudstjeneste. Nogle deltager ugentligt, nogle et par gange om året, og så er der en gruppe, der aldrig overværer gudstjenester. I Userneeds har vi desuden fundet det interessant at se, om der er en forskel på vores panelmedlemmers adfærd i forhold til dette i Irland og de nordiske lande, hvor vi har paneler. I Userneeds har vi sat en quick poll op for at stille vores panelmedlemmer spørgsmålet: ”Hvor ofte overværer du en gudstjeneste?”

Resultatet af vores quick poll viser, at de irske panelmedlemmer er mere tilbøjelige til at overvære en gudstjeneste ofte. 18 procent af de irske panelmedlemmer overværer en gudstjeneste en gang om ugen, og 5 procent mere end en gang om ugen. I Norden er disse procentdele lavere. Kun mellem 1 procent (Finland) og 4 procent (Norge) overværer en gudstjeneste mere end en gang om ugen, og mellem 1 procent (Danmark, Finland og Sverige) og 2 procent (Norge) overværer en gudstjeneste en gang om ugen.

Yderligere overværer 44 procent af de irske panelmedlemmer en gudstjeneste inden for maksimum 6 måneder. I Sverige og Finland er denne procentdel henholdsvis 13 og 14 procent. I Danmark og Norge er procentdelene for dem, der overværer en gudstjeneste inden for maksimum 6 måneder henholdsvis 23 og 21 procent. Dermed er Irland det land, hvor flest af Userneeds panelmedlemmer overværer en gudstjeneste oftest. Dette fremgår også ved, at kun 9 procent i Irland deltager i en gudstjeneste sjældnere end en gang om året, hvor denne procentdel i de andre lande er mellem 20 procent (Finland og Sverige) og 23 procent (Danmark).

Sverige og Norge er de lande hvor flest aldrig går i kirke, da henholdsvis 36 procent og 29 procent aldrig overværer en gudstjeneste. 31 procent af de finske panelmedlemmer overværer kun en gudstjeneste i forbindelse med højtider såsom julen, bryllupper, barnedåbe og lignende. Denne procentdel er mellem 14 procent (Danmark) og 19 procent (Sverige) i de andre lande.

Userneeds quick poll viser dermed, at Userneeds’ irske panelmedlemmer er mere tilbøjelige til at overvære en gudstjeneste oftere end vores panelmedlemmer i Norden. Yderligere er der en større procentdel af de svenske panelmedlemmer, der aldrig overværer en gudstjeneste.

Vi håber, at du fandt det interessant at læse om resultaterne fra vores quick poll. Tak til alle jer, der har bidraget med jeres svar.