Tilbage til nyheder

Hvordan fik vores panelmedlemmer deres nuværende job?

8 juli 2020

Jobmarkedet kan være svært at navigere i. At finde de interessante jobmuligheder, skrive den perfekte ansøgning, og finde ud af hvad denne ansøgning skal indeholde. Der er mange faktorer, der kan have en betydning i forhold til, hvem der ender med at få et specifikt job og nogle gange afhænger det af, hvem der har det rigtige netværk.  Hos Userneeds har vi fundet det interessant at undersøge, hvordan vores panelmedlemmer har fået deres nuværende arbejde. Derfor har vi stillet følgende spørgsmål i en quick poll: ”Hvordan fik du dit nuværende arbejde? (Hvis du er jobsøgende, tænk da på dit sidste job)”.

Der er mange måder at få et arbejde på. Man kan sende en ansøgning på uopfordret og opfordret, og så kan man bruge sit netværk. Det kan være svært at navigere rundt på jobmarkedet – finde stillingerne og vide hvad den perfekte ansøgning skal indeholde. Det er forskellige, hvad dem som ansætter, vil have i en god ansøgning, og yderligere kan det være forskelligt, hvad de mener er et godt CV. Vi har stillet vores panelmedlemmer i en quick poll spørgsmålet: ”Hvordan fik du dit nuværende arbejde? (Hvis du er jobsøgende, tænk da på dit sidste job)”.

Ifølge resultatet af vores quick poll er der flere af vores panelmedlemmer, der har fået deres nuværende arbejde ved at sende en opfordret ansøgning frem for en uopfordret ansøgning. Mellem 25 procent (Finland) og 36 procent (Irland og Sverige) har fået deres nuværende job ved at sende en opfordret ansøgning. Kun mellem 9 procent (Danmark) og 17 procent (Irland) fik deres nuværende arbejde ved at sende en uopfordret ansøgning. Dermed er Userneeds’ panelmedlemmer mere tilbøjelige til at søge en stilling opfordret end uopfordret.

Det lader til at de irske panelmedlemmer har den mindste tendens til at bruge deres netværk, når de søger nyt arbejde. Kun 16 procent af de irske panelmedlemmer har fået deres nuværende arbejde gennem deres netværk. I de andre lande er denne procentdel mellem 26 procent (Sverige) og 29 procent (Norge). Derimellem kommer Danmark og Finland, hvor 28 procent i hvert land har brugt deres netværk til at få deres nuværende arbejde.

Resultatet har bekræftet at det kan være meget forskelligt, hvordan du får et arbejde. Derudover har den vist at der er en større tendens til at sende en opfordret ansøgning fremfor en uopfordret. De irske panel er det panel, hvor færrest har brugt deres netværk til at få deres nuværende arbejde.

Tak til jer der har besvaret denne quick poll. Vi håber, at I fandt resultaterne interessante.