Tilbage til nyheder

Hvordan vil du karakterisere dig selv som bilist?

20 februar 2019

Afhængigt af, hvor meget du kører, så har du højst sandsynligt oplevet at blive vred eller irriteret på andre bilister. Måske kører de for langsomt, eller måske er det det modsatte, og de kører lige i hælene på dig og forsøger at køre hurtigere, end fartgrænsen tillader. Vi har spurgt vores nordiske og irske panelmedlemmer, om de bander af andre bilister, når de er ude at køre.

Det er måske ikke noget, du er stolt af, men at dømme ud fra resultaterne, så har du højst sandsynligt bandet af en anden bilist – og måske også mere end en gang. Sagt med andre ord, så svarer blot mellem 10 og 15 procent af panelmedlemmerne ”Nej”, når de får stillet spørgsmålet: Bander du af andre bilister, når du sidder bag rattet? Derimod svarer flertallet i hvert land ”Ja, nogle gange”. Mellem 33 procent (Danmark og Finland) og 37 procent (Norge) har valgt denne svarmulighed.

Den andenmest valgte kategori er ”Sjældent”, som er valgt af mellem 22 procent (Irland) og 31 procent (Danmark). Det betyder, at ”Ja, meget ofte” og ”Ja, hver gang jeg kører” er tilbage, og mens mellem 10 og 13 procent i hvert land svarer ”Ja, meget ofte”, så er tallene mere spredt, når det drejer sig om at bande, hver gang man kører. Hvor 5 procent af de danske panelmedlemmer svarer, at de bander af andre bilister hver gang, de kører, så gælder det for 14 procent af de irske panelmedlemmer.

Endeligt svarer mellem 6 og 7 procent i hvert land, at de ikke har kørekort.