Tilbage til nyheder

Kan man være venner, hvis man ikke har mødt hinanden i virkeligheden?

7 maj 2020

Det at være venner kan betyde mange ting, og mennesker kan have forskellige typer af venner. Nogle venner er tættere end andre, og nogle venner betragtes endda som en del af ens familie. Derudover er der nogle som har mange venner, nogle få og nogle som ikke rigtig har nogen, som de betragter som en ven. Men kan man være venner med en som man ikke har mødt i virkeligheden? Userneeds har lavet en quick poll for at undersøge dette blandt vores panelmedlemmer.

De fleste mennesker kan lide at bruge tid med deres venner, og nogle venner kan være tættere end andre. Hvad der menes med at være venner kan være forskelligt i forhold til det enkelte individ. Derudover, kan man have forskellige typer af venner. Venner kan dele både gode og svære tider i livet. Nogle venskaber bygger på sjove oplevelser og minder. Nogle venskaber bygger også på at hjælpe hinanden i svære tider. Og nogle mener, at en ægte ven er en, der er der for en ligegyldig hvad. Men kan man have en ven, som man ikke har mødt i virkeligheden? I Userneeds har vi stillet vores panelmedlemmer følgende spørgsmål i en quick poll: Har du en ven, som du ikke har mødt i virkeligheden?

Resultatet viser, at Danmark er det land, hvor færrest mennesker har en eller flere venner, som de ikke har mødt i virkeligheden. 11 procent af de danske panelmedlemmer har mere end en ven, som de ikke har mødt. Dette er 18 procent i Irland, Norge, Sverige og Finland. Yderligere er der 10 procent i Norge, der har en ven, som de ikke har mødt, og 7 procent i hver af de andre fire lande. Dermed er Norge det land, hvor flest af vores panelmedlemmer har en eller flere venner, som de ikke har mødt i virkeligheden. Dog viser resultatet, at der ikke er en stor forskel i andelen af panelmedlemmer, der har denne type af ven.

82 procent af de danske panelmedlemmer har ikke en ven, som de ikke har mødt i virkeligheden. I Irland, Sverige og Finland har 75 procent af panelmedlemmerne i hvert land ikke en sådan type ven, som de ikke har mødt i virkeligheden, og i Norge 72 procent. Derudover er der en andel af panelmedlemmer, der ikke mener, at man kan være ægte venner, hvis man ikke har mødt personen i virkeligheden. I Finland mener 17 procent og i Danmark mener 16 procent, at man ikke kan være ægte venner, hvis man ikke har mødt hinanden i virkeligheden. I Irland og Norge er 13 procent i hvert land enige i, at man ikke kan være ægte venner i et forhold, hvor man ikke har mødt hinanden i virkeligheden. Procentdelen er lavest i Sverige, hvor 9 procent har denne holdning.

Dermed har vores quick poll bekræftet, at der er forskellige meninger om, hvad en ven og en sand ven er. Derudover, har den vist at mindre end halvdelen af vores panelmedlemmer har en ven, som de aldrig har mødt personligt.

Tak til jer der har svaret på vores quick poll. Vi håber, at I fandt det interessant at læse om resultatet.