Tilbage til nyheder

Kender du din affalds-adfærd?

16 januar 2019

Userneeds har været med til at foretage en undersøgelse om danskernes vaner og indstilling i forhold til affaldssortering. Der er store forskelle i danskernes holdninger og indkomst påvirker indstillingen til at sortere affald.

Projektet viser, at de danske husholdninger generelt er positivt indstillede i forhold til affaldssortering i hustanden. Analysen inddeler husholdningerne i fire typer baseret på, hvilke affaldssystemer man foretrækker. De fire typer er kaldt ”De ubeslutsomme”, ”sorteringsentusiasterne”, ”modstandere af hyppig tømning” og ”modstandere mod sortering af bioaffald”.

Forskere bag studiet foreslår, at man sætter kroner og øre på den tid man bruger på at affaldssortere. Det anslås, ud fra beregninger fra folks indkomst og tidsforbrug ved affaldssortering, at den indirekte værdi af forbrugernes sortering, er vurderet til at ligge mellem 21 og 47 kroner i timen.

Der er forskel i forbrugernes præferencer for affaldsindsamlingssteder for eksempelvis farligt affald og bioaffald. Nogle er mere villige til at aflevere farligt afflad på en genbrugsstation end andre, der vil opfatte det som et mindre værdifuldt tidsforbrug.

Undersøgelsen peger derfor på, at man ved udvikling af nye affaldssorteringssystemer, bør tage højde for forskellige typer adfærd, der dominerer et område. Dette skal sikre mere effektive systemer og opbakning fra befolkningen.

Læs mere om forskningen her