Tilbage til nyheder

Klimaforandringer er vigtigt på den politiske dagsorden

7 november 2018

”Klimaforandringer” er valgt af mellem 24 procent ( Sverige) og 48 procent (Finland) og er dermed det politiske emne, som Userneeds’ panelmedlemmer finder vigtigst i 2018.

Der er mange emner at vælge mellem, når man bevæger sig ind i politik. Vi valgte derfor at snævre det lidt ind ved at udvælge otte kategorier og spørge vores panelmedlemmer: ”Hvad mener du, er det vigtigste politiske emne i 2018?”. Udover en ”Andet” og en ”Ved ikke” kategori, gav vi vores panelmedlemmer følgende svarmuligheder:

Flygtningekrisen
Klimaforandringer
Økonomi
Velfærd
Menneskerettigheder
Humanitære kriser

Som nævnt tidligere er det vigtigste politiske emne for det store flertal af Userneeds’ panelmedlemmer ”Klimaforandringer”. I Irland og samtlige nordiske lande med undtagelse af Sverige, har størstedelen altså valgt denne kategori. I Sverige har en procent mere – det vil sige 25 procent – i stedet valgt ”Flygtningekrisen”. For de resterende lande har mellem 32 procent (norge) og 48 procent (Finland) valgt ”Klimaforandringer”. Det betyder, at kategorierne ”Menneskerettigheder” og ”Humanitære kriser” blot er blevet valgt af en lille procentdel i hvert land.

Hvis man ser på det samlede resultat, indtager ”Økonomi” en tredjeplads, mens ”Velfærd” og ”Flygtningekrisen” sammen deler en andenplads.