Tilbage til nyheder

Kommunerne bør gør mere for at skabe bæredygtige byer

30 august 2019

Bæredygtighed er på manges læber, men hvad gør den almene borger for at skabe en mere bæredygtig by? Og er det egentlig borgernes eller politikernes ansvar? Det har Userneeds undersøgt blandt 4700 panelmedlemmer i forbindelse med en stor rundspørge, der er lavet på vegne af Rambøll.

Undersøgelsen er foretaget blandt borgere i Danmarks ti største byer og tre store byklynger, der samler mindre kommuner i Sønderjylland, Midtjylland og på Sjælland. Undersøgelsen er gennemført blandt danskere over 18 år og spørger blandt andet ind til:

  • Hvilken betydning forskellige lokale bæredygtighedstiltag har, og hvor godt byen lever op til dem.
  • Borgernes vilje til at betale mere for bæredygtige løsninger.
  • Borgernes vilje til at ændre adfærd.

Undersøgelsen er den første af sin slags, der ser på alle tre dimensioner af bæredygtighed – både den miljømæssige, den sociale og den økonomiske – og derefter sammenligner holdningerne på området på tværs af byer i Danmark. I det følgende kan du læse uddrag fra undersøgelsen.

Hvorvidt en by er bæredygtig eller ej afhænger i høj grad af dens energieffektivitet – i hvert fald hvis man spørger danskerne i de største byer. 74 procent svarer således, at offentlige bygninger, der bruger grøn energi og er energieffektive, er en væsentlig faktor for, om deres by er bæredygtig eller ej. Det er imidlertid kun 17 procent, der mener, at kommunerne lever op til ønsket om grøn energi.

Dertil peger undersøgelsen på, at offentlige bygninger bør have et godt indeklima. Faktisk svarer 65 procent, at det er væsentligt med et godt indeklima, samt at der er taget hensyn til miljøet ved udvælgelsen af byggematerialer. Desværre er det mindretallet – mere præcist en femtedel – der mener, at kommunerne efterlever dette.

Adgang til rent vand og ren luft er vigtigt for danskerne, men kun 22 procent mener, at kommunen og staten lever op til forventningerne om sidstnævnte. Et flertal i de største danske byer støtter i øvrigt et forbud mod dieselbiler i bymidten inden for de næste 3-5 år, ligesom der er flere ja- end nej-sigere, som gerne vil have sløjfet to bilbaner for at give mere plads til cykler og busser.

Affaldssortering er også på dagsordenen, når man italesætter bæredygtighed, klima og miljø, og her er danskerne glade for muligheden for at sortere affald i deres hjem, mens det kniber med samme tilfredshed på arbejdspladsen. 73 procent mener, at det skal være muligt at sortere affald på arbejdspladserne i byen, mens kun 32 procent mener, at der leves op til det.

Du kan læse mere om undersøgelsens resultater og indsamlingsmetoden her