Tilbage til nyheder

Mennesker med handicap køber selv hjælp

5 januar 2021

Flere vælger at købe privat hjælp, da de oplever en utilstrækkelig hjælp fra det offentlige. Dette viser en undersøgelse, Analyse Danmark har foretaget for Danske Handicaporganisationer (DH) i efteråret, der viser at flere af deltagerne ikke oplever en optimal hjælp fra kommunerne i forbindelse med deres handicap.

Det forventes, at landets kommuner er klar til at hjælpe, når der er brug for det, i forbindelse med eksempelvis blodpropper, skader og uheld samt handicapfødte børn. Analyse Danmark, der er en del af Userneeds, har foretaget en undersøgelse for Danske Handicaporganisationer (DH) blandt 826 medlemmer, der er udvalgt ved stikprøve. Undersøgelsen viser, at 39 procent af de adspurgte inden for de sidste fem år selv har købt privat hjælp.

Yderligere fremgår det, at mere end 70 procent ikke har fået at vide, hvilken hjælp de havde ret til at få, og derudover svarer hele 57 procent, at de slet ikke eller i mindre grad blev involveret. Samtidig oplevede 44 procent, at det i højere grad var økonomiske overvejelser, der dominerede, fremfor fagkundskaben.

Jurist Sanne Møller fra Embedsværket har udtalt ”Kommunerne vil give så lidt til handicapområdet, at de rammer helt uden for skiven. De skulle tage at finde en lommeregner frem. Det er vanvittig dyrt ikke at give den rette hjælp i tide, som ville kunne hjælpe borgere med handicap til at kunne klare mere selv. Kommunen skal væk fra det 1-årige budget og tænke langsigtet.”

Flere kritiserer kommunerne for deres opgave med at tage vare på personer med handicap. Samtidig ender for mange sager hos Ankestyrelsen med at vise, at kommunen ikke har gjort sit arbejde godt nok. Formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, påpeger, at undersøgelsen er med til at bekræfte udbredte problemer. Han udtaler: ”Generelt tror borgerne, at man med sindsro kan rette henvendelse til kommunen, hvis man får et handicap. Men det passer ikke. Vores forestilling om velfærdssamfundet holder dermed ikke.”

Du kan læse mere om undersøgelsen og om kritikken af kommunernes håndtering her.