Tilbage til nyheder

Regeringens plan for grænseåbning får opbakning hos Danskerne

16 juni 2020

Nyeste rapport fra Userneeds og analyse og konsulentfirmaet, Moos-Bjerre, viser, at regeringen får overordnet opbakning fra danskerne i forhold til planen for grænseåbning i Danmark. Samtidig oplever regeringen dog et pres fra blandt andet erhvervsorganisationer, danske forskere og EU, der mener, at der skal åbnes yderligere op for grænserne i Danmark.

Seneste rapport fra Userneeds og analyse og konsulentfirmaet, Moos-Bjerre, der følger coronasituationen tæt uge for uge, viser, at danskerne overordnet bakker op om regeringens plan med grænseåbninger. I følge 49 procent af de adspurgte danskere, så har regeringen lagt en passende plan for grænseåbningerne. Dette gælder både i forhold til udrejser fra Danmark til andre lande og for udlændinges indrejse i Danmark. Denne opbakning fra danskerne til regeringen er samtidig med, at EU, erhvervsorganisationer og flere danske forskere presser for at åbne yderligere op for grænserne.

EU-kommissionen kom med en klar og tvetydig opfordring til medlemslandene, der lød på, at den interne grænsekontrol skulle fjernes. Dette skulle allersenest ske om to uger og gerne allerede fra mandag d. 15. juni. Samtidig er der flere forskere, der taler for en udvidet genåbning.

Det blev i fredags fremhævet af Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin ved Rigshospitalet, at det er værd med en overvejelse af at begynde at åbne danske grænser til andre lande end kun Tyskland, Island og Norge, da der er styr på smittespredningen med coronavirus i Danmark. Søren Riis Paludan, professor i biomedicin ved Aarhus Universitet, bakker op om dette og udtaler: ”Med det smittetryk og den udvikling, der har været i smittetrykket generelt, vil jeg sige, at omkostninger ved at holde grænserne lukket er ved at blive større end ved at åbne.”

Michael Svane, branchedirektør for transport i Dansk Industri udtaler: ”Vi mener, regeringen hurtigt bør genoverveje, om Danmark skal være det land i Europa, der har den mest restriktive ind- og udrejsepolitik.” Dette udsagn støttes af Brian Mikkelsen, adm. Direktør hos Dansk Erhverv, der udtaler: ”Der er ingen tvivl om, at den begrænsede åbning koster dansk vækst og danske arbejdspladser.”

Udenrigsminister, Jeppe Kofod, udtaler, at han er åben i forhold til at se på de danske rejsevejledninger. Dog lovede han ikke noget konkret eller satte dato på mulig opdatering af vejledningerne.

Læs mere her.