Tilbage til nyheder

Tager transport meget af vores tid?

4 december 2020

Transport er en del af de fleste menneskers hverdag, men hvor meget tid bruger vi egentlig på transport? Det er forskelligt, hvor meget tid vi bruger, da vi har forskellige afstande til arbejde, skole eller andet. Yderligere er det forskelligt, hvordan vi transporterer os fra sted til sted. Hos Userneeds har vi fundet det interessant at stille vores panelmedlemmer i Norden og Irland spørgsmålet: “Hvor meget tid om dagen bruger du på transport?”

De fleste mennesker har en eller anden form for transport i deres hverdag – til og fra arbejde, skole, supermarkedet, afhentning af børn fra institutioner eller andet. Nogle mennesker bruger mere tid end andre på transport, nogle finder transporttiden lang og andre ser det som en mulighed for at slappe af. Der er ligeledes forskel på, hvordan vi transporterer os – nogle bruger bil, nogle tog, bus cykel, gåben eller andet. Hos Userneeds har vi fundet det interessant at stille vores panelmedlemmer i Norden og Irland spørgsmålet: “Hvor meget tid om dagen bruger du på transport?”

Resultatet fra vores quick poll viste, at af de panelmedlemmer, der svarer, at de har transporttid, bruger de fleste panelmedlemmer maksimalt 1 time på transport. I Danmark og Sverige bruger de fleste panelmedlemmer lidt tid på transport, da 48 procent i Danmark og 47 procent i Sverige svarer, at de bruger mindre end 30 minutter på transport. I de andre lande er denne procentdel 43 procent (Norge), 36 procent (Irland) og 31 procent (Finland). På samme tid bruger mellem 32 procent (Danmark) og 40 procent (Irland) mellem 30 minutter og 1 time på transport om dagen. Dette betyder også, at mellem 70 procent (Finland) og 81 procent (Norge og Sverige) bruger maksimalt 1 time på transport. I Irland er procentdelen 76 procent og i Danmark 80 procent. Lang størstedelen af alle panelmedlemmer bruger dermed ikke mere end maksimalt 1 time på transport.

Yderligere er procentdelen af ​​de panelmedlemmer, der bruger mellem 1 time og 1,5 time, mellem 10 procent (Norge) og 15 procent (Finland) af panelmedlemmerne. Dermed er der flere finske panelmedlemmer, der bruger længere tid på transport sammenlignet med de andre panellande. 9 procent af det finske panelmedlem bruger mellem 1,5 og 2 timer på transport. I de resterende lande er procentdelen kun mellem 4 procent (Norge og Sverige) og 6 procent (Danmark og Irland).

Det faktum, at Finland bruger mere tid på transport sammenlignet med de andre lande, viser også i procentdelen af ​​de panelmedlemmer, der har svaret, at de bruger mere end 2 timer på transport. 6 procent af de finske panelmedlemmer har mere end 2 timers transport om dagen, og i de andre lande er procentdelen 4 procent.

For at opsummere resultatet fra vores quick poll, så viste det sig, at af de panelmedlemmer, der har transporttid i hverdagen, så er Danmark og Sverige de panellande, hvor flest panelmedlemmer har mindre end 30 minutters transport. Yderligere viste den quick pollen, at finske panelmedlemmer er mere tilbøjelige til at have flere timers transport sammenlignet med de andre lande. Generelt har de fleste panelmedlemmer i alle lande en maksimal transporttid på 1 time.

Vi håber, du fandt resultatet fra vores quick poll interessant. Find alle aktuelle quick polls på U+.