Tilbage til nyheder

Tilliden til bankerne falder

3 marts 2021

Danskernes opfattelse af banksektoren går i den negative retning. Stigninger i gebyrer, hvidvask- og gældsskandaler har medført, at omkring halvdelen af danskerne har mindre tillid til bankerne sammenlignet med for 5 år siden. Samtidig mener flere, at bankerne ikke tager samfundsansvar. Det viser en undersøgelse som Userneeds har foretaget for Forbrugerrådet Tænk.

En ny undersøgelse fra Userneeds, der er udarbejdet for Forbrugerrådet Tænk i december 2020, viser, at tilliden til bankerne er mindre hos danskerne sammenlignet med for 5 år siden. Det skyldes stigninger i gebyrer, hvidvask- og gældsskandaler, som har haft en negativ effekt på danskerne opfattelse af deres bank.

Yderligere oplever flere, at bankerne i mindre grad tager samfundsansvar. I dag mener 3 ud af 10 danske forbrugere, at bankerne tager mindre samfundsansvar sammenlignet med for 5 år siden.

Anja Philip, Formand for Forbrugerrådet Tænk, udtaler: ”Det er nok ikke så overraskende, at mange forbrugere mener, at bankerne ikke udviser samfundsansvar, når man reelt ikke har andet grundlag end skandaler fra medierne til at vurdere, om ens bank opfører sig etisk ansvarligt. Her kunne en Fair Finance Guide hjælpe til, at forbrugerne nemmere kunne få uvildig vejledning til at vurdere, om ens bank agerer etisk forsvarligt.”

Der mangler dermed større gennemsigtighed for forbrugerne.

Undersøgelsen fremhæver desuden, at omkring en tredjedel er utrygge ved finansielle supermarkeder, hvor banker, realkreditselskaber, investeringsforeninger, pensionsselskaber ejendomsmæglere og forsikringsselskaber er organiseret i finansielle supermarkeder. Dermed indgår kunderne i et lukket kredsløb i disse samarbejder. Faktisk viser undersøgelsen at 4 ud af 10 forbrugere ikke er klar over, om deres bank indgår i et finansielt supermarked.

Forbrugernes utryghed i forhold til disse finansielle supermarkeder bunder ifølge Anja Philip i, at forbrugerne ikke er sikre på, om de anbefales et forsikringsselskab, pensionsselskab eller andet grundet et samarbejde, der gavner banken – og dermed ikke med udgangspunkt i forbrugernes økonomiske interesse.

Læs mere i artiklen hos Forbrugerrådet Tænk her, hvor du også kan finde undersøgelsen.