Tilbage til nyheder

Userneeds danske panelmedlemmer er glade for pointstrukturen

9 juli 2020

Det er vigtigt for os hos Userneeds, at vores panelmedlemmer er glade for at være en del af Userneeds panel, og at de finder vores undersøgelser og fordele appellerende. Vi ændrede i januar 2020 vores pointstuktur, med ønsket om at gøre det sjovere at være medlem af det danske panel. Vores panelmedlemmer oplever nu at modtage flere point end førhen, og det har resulteret i stor tilfredshed hos vores danske panelmedlemmer.

Vi har i forbindelse med en tilfredshedsundersøgelse spurgt Userneeds’ danske panel, hvad de mener om Userneeds overordnet og i forhold til den ændrede pointstruktur, der blev lanceret i begyndelsen af 2020. Panelmedlemmerne vurderer Userneeds overordnet godt. Over 80 procent vurderer Userneeds til 4 eller 5 på en 5-punktskala, hvor 5 er bedst. En stor del af tilfredsheden kan skyldes de mange forskellige fordele, panelmedlemmerne i Userneeds’ danske panel har.

Er du panelmedlem hos Userneeds, så er du nok også bekendt med vores belønningssystem.  Ikke nok med at man får en oplagt mulighed for at bidrage med din mening og viden indenfor en række af emner såsom forbrug, livsstil, politik og meget mere, så optjener man også point for hver undersøgelse man besvarer. Oplever man at være udenfor målgruppen i begyndelsen af en undersøgelse, modtages i stedet 10 lodder til månedslodtrækningen, hvor man har chancen for at vinde et rejsegavekort til en værdi af 7.500 kroner. Pointene et medlem optjener, kan bruges til en række forskellige præmier, heriblandt flere lodder til månedslodtrækningen, biografbilletter, donationer og gavekort.

I forbindelse med vores nye pointstruktur i januar 2020 har vi adspurgt panelmedlemmerne, hvor tilfredse de er med den nye struktur. Her har langt størstedelen udvist meget stor tilfredshed, og mange har i samme forbindelse svaret at forøgelsen af point pr. gennemført undersøgelse har øget deres aktivitet i panelet.

Der er dermed en generelt stor tilfredshed i Userneeds danske panel med den nye pointstruktur, hvilket vi hos Userneeds er rigtig glade for.