Tilbage til nyheder

Userneeds’ panelmedlemmer er tilfredse

29 juli 2020

Hos Userneeds vil vi gerne lytte til vores panelmedlemmer og sikre os, at det er en god oplevelse at være panelmedlem. Derfor foretager vi løbende tilfredshedsundersøgelser, hvor vi spørger ind til deres oplevelse med deres medlemskab, og hvad der gør dem tilfredse eller utilfredse. Seneste undersøgelse er foretaget i løbet af foråret og resultaterne er rigtig positive.

Userneeds har foretaget en ny tilfredshedsundersøgelse blandt vores panelmedlemmer i Norden og Irland. Undersøgelsen viser, at der er en generelt stor tilfredshed blandt medlemmerne i alle lande.

Især præmier og gavekort er en stor succes hos Userneeds’ mange medlemmer i både Norden og Irland. Der er en overordnet enighed fra de forskellige lande om, at gavekortene er den mest appellerende mulighed til at bruge sine point. I undersøgelsen har medlemmerne ligeledes udtrykt, at deres største motivation for at deltage er de forskellige præmier og gavekort, man kan veksle sine point til. Men det er ikke det eneste, der motiverer dem. De har nemlig svaret, at det i ligeså høj grad også er muligheden for at bidrage med og udtrykke deres holdninger, der er en stor motivationsfaktor.

Men er panelmedlemmerne i de forskellige lande enige i alt? Dette har vi været nysgerrige på, og vi har derfor spurgt ind til medlemmernes præferencer, når det kommer til bl.a. længden og mængden af undersøgelser. Her har det vist sig, at de forskellige lande alligevel adskiller sig fra hinanden.

Finland skiller sig ud ved, at de foretrækker kortere undersøgelser. Hvorimod Danmark, Irland, Sverige og Norge foretrækker en mellemlang undersøgelse på mellem 4-10 minutter. Heraf er især danskerne ivrige efter at besvare undersøgelser, og ønsker 5 eller flere undersøgelser om ugen, hvor medlemmerne fra de andre lande ønsker 1-2 undersøgelser om ugen.

Men det er ikke kun i forbindelse med undersøgelserne at landene adskiller sig fra hinanden. Der er nemlig også forskel på årsagen til medlemmernes besøg af Userneeds’ hjemmeside.  I Norge, Finland og Irland tjekker de primært hjemmesiden for at følge med i, hvem der har vundet de forskellige lodtrækninger. I Sverige og Danmark bruges hjemmesiden primært til at læse nyheder, og svenskerne bruger den også til at orientere sig over de mest stillede spørgsmål. Når det så kommer til medlemssiden U+, så er det primære formål for medlemmerne at tjekke deres pointsaldo, samt besvare undersøgelser og Quick Polls. Især de svenske og norske medlemmer nyder godt af de forskellige Quick Polls.

På trods af forskellige præferencer, så er de forskellige landes medlemmer overordnet set tilfredse og glade for at være en del af Userneeds’ panel.