Tilbage til nyheder

Userneeds’ panelmedlemmer sorterer deres affald

15 oktober 2020

Der kommer mere og mere fokus på affaldssortering, og hvorfor vi skal sortere det. Det kan for nogen være svært at finde ud af, hvordan affaldet skal sorteres, og andre synes måske, det er for besværligt. Hos Userneeds har vi funder det interessant at spørge vores panelmedlemmer i en quick poll om følgende: ”Sorterer du dit affald?”.

Der er et stigende fokus på affaldssortering og bæredygtighed. Affald består af forskellige materialer, og må derfor ikke blandes sammen. Affaldssortering handler om at bevare de allerede udvundne ressourcer og reducerer produktionen af nye råmaterialer. Men føler folk, at de er tilstrækkeligt informeret om, hvordan de skal sortere affaldet og sorterer de det? Hos Userneeds har vi fundet det interessant at stille vores panelmedlemmer i Irland og Norden spørgsmålet: ”Sorterer du dit affald?”.

Resultatet af vores quick poll har vist, at langt størstedelen af Userneeds’ panelmedlemmer sorterer deres affald. Mellem 60 procent (Finland) og 71 procent (Norge) svarer ja til, at de sorterer deres affald. Samtidig svarer mellem 24 procent (Norge) og 34 procent (Finland), at de sorterer det til dels. Dette viser, at langt størstedelen af alle panelmedlemmer sorterer deres affald helt eller delvist. 94 procent i Finland, 95 procent i henholdsvis Norge og Sverige, 96 procent i Danmark og 97 procent i Irland svarer enten ja til, at de sorterer deres affald eller, at de til dels gør det.

Dermed er det meget få medlemmer af Userneeds’ panel, der ikke sorterer affald. Kun 2,7 procent i Irland og mellem 4,5 procent (Danmark) og 5,8 procent (Finland) i de øvrige lande svarer enten nej til spørgsmålet eller nej, fordi de mangler information om det.

Der er dermed ifølge denne quick poll ikke den store forskel på, om panelmedlemmerne i de forskellige lande sorterer affald eller ej.

Vi håber, at du fandt det interessant at læse om resultatet. Du kan svarer på quick polls på din personlige medlemsside U+. Log ind her.