Hvordan virker Digital Insights Standard undersøgelser?

Undersøgelsen fungerer ved hjælp af et Javascript, som din Digital Insights Manager laver og sender til dig, så du kan implementere det på din hjemmeside. Efter implementeringen vil din Digital Insights Manager aktivere undersøgelsen på den aftalte dato. Undersøgelsen bliver vist, når nogen besøger din hjemmeside, hvad end det er via en smartphone, computer eller tablet. Undersøgelsen er designet således, den kun bliver vist en gang per unikke besøgende.

Kan jeg tilføje mine egne spørgsmål til Digital Insights Standard undersøgelser?

Ja, det kan du godt. Betalingen for Digital Insights Standard undersøgelsen inkluderer et maksimum på tre ekstra multiple spørgsmål. Spørgsmål herudover vil koste ekstra afhængig af typen af spørgsmål, du ønsker at stille (multiple spørgsmål, spørgsmål med åbne svarmuligheder osv.). Det er imidlertid også vigtigt at tage undersøgelsens længde i betragtning. Digital Insights Standard undersøgelserne er designet til ikke at tage mere end et par minutter at besvare. Venligst husk på, at din Digital Insigths Manager er ekspert i forhold til at konstruere spørgsmålene således du får den data, du behøver, samtidig med et minimum dropper ud. Konsultation med din Digital Insights Manager er inkluderet i den pris, du betaler, så gør mest muligt brug af hans eller hendes viden!

 

Hvor længe er Digital Insights undersøgelsen aktiv på hjemmesiden?

En Digital Insights Standard undersøgelse er aktiv minimum en måned. Undersøgelserne kan forlænges uden nogen ekstra omkostning, hvis der imidlertid er behov for flere rapporter, vil dette koste ekstra. Din Digital Insights Manager er i stand til at aktivere og deaktivere undersøgelsen.

 

Hvorfor skal undersøgelsen være aktiv i minimum en måned?

En Digital Insights Standard undersøgelse skal være aktiv i minimum en måned. Det skyldes, at vi har brug for at indsamle svar fra både hyppige og mindre hyppige brugere af din hjemmeside for at lave en fair og valid rapport.

Hvor mange svar indsamler I?

Eftersom en Digital Insights Standard undersøgelse minimum skal være aktiv i en måned, får Userneeds som regel indsamlet svar fra et stort sample. Des større sample, des bedre grundlag for den afsluttende rapport. Der vil dog være nogle tilfælde, hvor der ikke er nok trafik på hjemmesiden til at generere nok svar. I sådan et tilfælde har Userneeds brug for mindst 200 svar for at lave en valid rapport. I de fleste tilfælde er undersøgelsen aktiv i mere end en måned for at indhente det ønskede antal besvarelser.

Hvordan bestiller jeg et Digital Insights produkt?

Allerførst bør du have en samtale med din Digital Insights Manager, der vil konsultere dig i forhold til hvilken undersøgelse, der passer til dine behov. Venligst se kontaktsiden med henblik på at finde en Digital Insights Manager i dit land. Sammen vil I aftale, om der skal tilføjes ekstra spørgsmål, og når spørgsmålene er på plads, vil I finde frem til en passende præmie, der kan trækkes lod om blandt alle respondenterne.

Dernæst handler det om at implementere scriptet. Når først scriptet er implementeret, har din Digital Insights Manager overblikket og vil tage sig af den videre proces.

Hvorfor skal der være en lodtrækning blandt respondenterne?

Hvis man tilbyder en præmie i form af en lodtrækning blandt alle respondenterne, kan man øge antallet af besvarelser, og derfor er det vigtigt, at du sammen med din Digital Insights Manager beslutter, hvilken præmie I vil udlodde. Et eksempel kunne være biografbilletter, gavekort eller billetter til et lokalt event. Når undersøgelsen er lukket, finder Userneeds en tilfældig vinder. Emailadressen på vinderen vil kun blive videregivet til kunden, hvis kunden er ansvarlig for præmien.

Hvad bruger I data til?

Alt data, vi indsamler via undersøgelsen, bliver brugt med det formål at rapportere tilbage til dig, samt til benchmark mod andre hjemmesider. Data er anonymiseret og bliver ikke delt med nogen tredje part, hvis ikke der er givet samtykke blandt alle involverede, eksempelvis ved en åben benchmark.

Hvordan fungerer benchmarking?

Digital Insights Standard produkter er unikke i og med, de er blevet designet i samarbejde med vores kunder, med hver industris eller branches behov in mente. Da samme spørgsmålstemplate bliver anbefalet til alle kunder inden for en bestemt branche, er Userneeds i stand til at levere benchmarking. Et gennemsnit af data indsamlet fra hver enkel hjemmeside bliver fundet og kan herefter sammenlignes. Data er anonymiseret, hvilket betyder, at du ikke vil se svarene fordelt på hver enkel side, men i stedet data samlet for alle siderne inden for den specifikke branche. Din Digital Insights Manager kan give yderligere information omkring de hjemmesider, der udgør benchmarken. Dette er inden for Digital Insights Managerens rettigheder, og Userneeds har ret til at nægte at dele denne information i visse tilfælde.

Hvilke slags hjemmesider er en del af benchmarken?

Hjemmesiderne, der er en del af benchmarken, varierer. Det afhænger af, hvilken type af Digital Insights undersøgelse du vælger i samarbejde med din Digital Insights Manager.

Hvad er inkluderet i jeres ydelse?

Det varierer, alt afhængig af dine behov. Som minimum inkluderer en Digital Insights Standard undersøgelse konsultation med din Digital Insights Manager, javascriptet og vejledning i forhold til implementeringen, håndtering af undersøgelsen, mens den er aktiv, håndtering af lodtrækning, præsentation af resultaterne, dybdegående analyse af alle åbne svar, benchmark hvis muligt, en kopi af Digital Insights Standard rapporten, feedback i rå dataform, samt støtte og rådgivning gennem hele processen.

Hvorfor spørger I efter respondenternes emailadresse?

Vi efterspørger respondenternes emailadresse, så vi kan kontakte dem, hvis de bliver trukket som vinder af lodtrækningen. Dertil kan de vælge at modtage en mailinvitation fra Userneeds. Invitationen er til Userneeds’ online markedsanalysepanel. Respondenter, der modtager denne mail, har givet deres tydelige samtykke hertil. De kan vælge at ignorere emailen, ligesom de kan vælge, at de ikke ønsker at modtage flere mails fra Userneeds. Vælger de derimod at besvare den undersøgelse, der er i invitationsmailen, vil de blive medlemmer af Userneeds’ panel. Userneeds anvender blandt andet denne rekrutteringsmetode, fordi det betyder, at vi kan tilbyde Digital Insights undersøgelserne inklusiv dataindsamling, afrapportering, benchmarking, rådata med videre til en brøkdel af vores konkurrenters priser.

Hvilke sikkerhedsmæssige foranstaltninger har Userneeds taget?

Userneeds er medlem af ESOMAR, og derfor følger vi nogle helt stringente guidelines i forhold til datasikkerhed. Det data, vi indsamler, bliver aldrig videregivet til tredje part uden et tydeligt afgivet samtykke fra respondenten. Vores kunder modtager heller ikke data, der kan spores direkte tilbage til den enkelte respondent. Se vores medlemskab af Esomar her:
Se vores medlemskab af Esomar her

Det data, Userneeds indsamler, lagres hos vores partner, der er ISO 9001 og 27001 certificeret. Vores processer i forhold til datasikkerhed er en del af vores IT politik, og vi har klare procedurer i forbindelse med lagring, datatransaktioner, tilgængelighed og kontrol. Vores procedurer stemmer overens med Datatilsynets krav og retningslinjer, og personligt data kan derfor kun tilgås af Userneeds.

Efterlever Userneeds GDPR?

Ja, alle Digital Insights Standard undersøgelser stemmer overens med GDPR.

 

 

Besvarede vi dit spørgsmål? Hvis ikke, er du meget velkommen til at sende os en email.

Lad os snakke om dine muligheder

9 + 12 =