Persondatapolitik

Userneeds’ erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Userneeds indsamler data, når du besøger en af vores hjemmesider, når du deltager i vores undersøgelser, og når du tilmelder dig panelet. Userneeds’ persondatapolitik er en beskrivelse af den information, som du efterlader på Userneeds’ hjemmesider, eller når du besvarer en af vores undersøgelser.

Her kan du læse om hvilken type oplysninger, Userneeds indsamler, hvordan oplysningerne bliver indsamlet og behandlet, formålet med indsamlingen, hvilke rettigheder du har, hvordan du kan kontakte Userneeds for mere information, og hvordan du kan berigtige eller slette dine oplysninger.

Indhold:

 1. Behandling af personoplysninger hos Userneeds
 2. Hvad slags oplysninger indsamler vi
 3. Formålet med indsamling af oplysninger
 4. Hvordan bruger vi oplysningerne
 5. Med hvem og hvordan deler vi oplysningerne
 6. Hvordan kan du rette og slette dine oplysninger
 7. Hvilke rettigheder har du mht. personoplysninger
 8. Frivillighed, tilmelding og framelding
 9. Overførsel til tredjelande
 10. Hvordan kan du komme i kontakt med Userneeds

 

Den dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger er:

Userneeds A/S
CVR-nr. 26336295
Købmagergade 60, 2. sal
DK-1150 København K
info@userneeds.dk

I det følgende betegnes den dataansvarlige som “Userneeds”, “vi”, “vores” eller “os”.

Userneeds har fokus på beskyttelse af dine personoplysninger og dine rettigheder, og har derfor udpeget en databeskyttelsesrådgiver, der skal sikre, at Userneeds overholder gældende lovgivning og principper, som nævnt nedenfor.

Det er også databeskyttelsesrådgiveren, som du skal kontakte, hvis du vil vide mere om denne politik, til behandlingen af dine personoplysninger og dine rettigheder. Du finder kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren nedenfor:

Jon Lauritzen
Rådhuspladsen 4
DK-1150 Copenhagen
E-mail: Jon.Lauritzen@dlapiper.com
Tlf.: +45 4073 5816

 

 • Behandling af personoplysninger hos Userneeds

Hvad er personoplysninger?
Personoplysninger (eller persondata) er defineret i EU’s databeskyttelsesforordning artikel 4 som “enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet”.

Oplysninger om de enkelte medlemmer hos Userneeds er et eksempel på personoplysninger.

Hvad er følsomme personoplysninger?
En følsom personoplysning er en oplysning om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold samt genetiske og biometriske data*.
* Biometriske data: personoplysninger om fysiske karakteristika, såsom fingeraftryksoplysninger.

Principper for behandling af personoplysninger hos Userneeds
Userneeds’ behandling af personoplysninger sker til enhver tid i overensstemmelse med:

   1. Lovgivning: Behandling af personoplysninger er reguleret af EU’s databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov (i fællesskab ”persondatalovgivning”). Formålet med denne persondatalovgivning er at beskytte personers privatliv, og Datatilsynet fører i Danmark tilsyn med, at persondatalovgivning overholdes.
   2. Userneeds er medlem af ESOMAR, som er en international brancheorganisation for markedsanalyse. ESOMAR har etableret etiske standarder a. for beskyttelse af personoplysninger. Userneeds følger ESOMARS etiske retningslinjer, som du kan finde her: ICC/ESOMAR Code on Market and Social Research.
   3. Userneeds’ politik. Userneeds har etableret en persondatapolitik, som udover at sikre overholdelse af gældende lovgivning og branchestandarder, sikrer overholdelse af Userneeds’ principper om respekt og åbenhed, at vi holder en høj etisk standard, er transparente, følger god databehandlingsskik og altid har medlemmernes og respondenternes perspektiv i fokus ved behandling af personoplysninger.

Hos Userneeds lægger vi stor vægt på at opretholde gode relationer til alle medlemmer, og det er derfor vigtigt for os, at vores processer er klare, åbne og transparente. Userneeds’ panelmedlemmer og respondenter i øvrigt skal altid kunne stole på, at Userneeds overholder disse standarder. Du er derfor altid velkommen til at skrive til vor panelafdeling, hvis du har spørgsmål om dette.

 

 • Hvilke oplysninger indsamler vi

Aktiv og passiv indsamling af oplysninger.
Userneeds indsamler oplysninger både aktivt og passivt.

Aktiv indsamling sker ved, at du selv angiver oplysninger, f.eks. ved, at du udfylder en spørgeform eller redigerer din profil på medlemssiderne.

 

Passiv indsamling sker ved automatisk indsamling af visse oplysninger. Oplysninger, som indsamles passivt, kan være din IP-adresse, oplysninger om din browser og tidspunkt for dit besøg på vor hjemmeside.

 

Indsamling af oplysninger i Userneeds’ spørgeskemaundersøgelser
Det er altid frivilligt at deltage i Userneeds’ spørgeskemaundersøgelser, hvad enten man er medlem eller ikke. Og man kan stoppe besvarelsen på ethvert tidspunkt, hvis der er et spørgsmål, man ikke ønsker at besvare. Ufuldstændige besvarelser vil som hovedregel blive slettet.

 

Når du deltager i Userneeds’ spørgeskemaundersøgelser indsamler vi både passive og aktive oplysninger som nævnt ovenfor. De aktive oplysninger er svar på spørgsmål, som stilles i pågældende undersøgelse. Disse oplysninger vil som regel ikke kunne identificere den person, som har besvaret undersøgelsen.

 

Dit navn og kontaktoplysninger bliver ikke videregivet, hverken til opdragsgiver, som har bestilt undersøgelsen, eller til tredjepart, undtagen i de tilfælde, der er angivet nedenfor.

 

Indsamling af oplysninger ved deltagelse i Userneeds’ medlemspaneler
Det er frivilligt at være medlem i Userneeds’ medlemspaneler. Personer, som deltager i Userneeds’ medlemspaneler, udfylder en medlemsprofil. For at være medlem er der nogle oplysninger, du som minimum skal opgive for, at medlemskabet skal fungere. Dette er bl.a. e-mailadresse, fødselsdato eller år, køn, bosted (land, kommune og postnummer), osv. Derudover kan man udfylde yderligere profiloplysninger om f.eks. arbejdsforhold og rejsevaner.

 

Userneeds anvender dine oplysninger i forbindelse med medlemskabet, samt for at invitere dig til undersøgelser, som passer dig.

 

I forbindelse med dine besvarelser af undersøgelser, kan Userneeds få en række oplysninger, herunder følsomme personoplysninger, om dine interesser, præferencer og holdninger i relation til politik og økonomi, oplysninger om helbredsmæssige forhold m.fl. De nærmere oplysninger vil afhænge af undersøgelsens formål.

 

Userneeds anvender profilering til brug for at kunne udvælge dig til bestemte undersøgelser og til at sende dig relevante undersøgelser. Profilering har derfor ingen negative konsekvenser for dig.

 

Userneeds opbevarer dine oplysninger sikkert.

 

Indsamling af oplysninger på Userneeds’ hjemmesider
Når du besøger Userneeds’ hjemmesider, efterlader du dig elektroniske spor, som anvendes af Userneeds til statistik om, hvordan siderne bruges, samt til logføring af sikkerhedshensyn.

 

Der indsamles oplysninger om, hvilke sider du har besøgt og tidspunkt for dette, hvilken browser du anvender samt din IP-adresse.

 

 • Formålet med indsamling af oplysninger

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er administration og servicering af medlemmer samt kommunikation og markedsføring, såfremt du giver samtykke hertil.

 

Herudover benytter vi dine profiloplysninger til at sende dig relevante undersøgelser og til at tildele point for gennemførte/besvarede undersøgelser. De modtagne point kan anvendes i overensstemmelse med vores vilkår, f.eks. til gavekort, til at donere til velgørenhed eller til at deltage i lodtrækninger.

 

Formålet med at indsamle IP-adresser, browser-information og tidspunkt for besøg på vores sider er statistik, datasikkerhed og forbedring af websider og medlemssider.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er opfyldelse af aftalen mellem dig og Userneeds (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) samt samtykke (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

 

Hvis besvarelsen af undersøgelser forudsætter indsamling af følsomme personoplysninger, vil vi dog indhente dig samtykke til behandlingen og brugen af dine personoplysninger (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, litra a).

 

 • Hvordan bruger vi oplysningerne

Oplysninger opgivet i Userneeds’ spørgeskemaer bliver brugt til forskellige former for forskning, opinions- og markedsanalyse enten hos Userneeds’ opdragsgivere eller af Userneeds selv.

 

Oplysninger i disse spørgeskemaer bliver anonymiseret eller pseudonymiseret (se nedenunder), inden de bliver leveret til opdragsgiver og anvendt til analyse.

 

Oplysninger i visse undersøgelser bruges til profilering af medlemmer for at sikre, at medlemmer modtager mest mulig relevante undersøgelser. Oplysninger fra undersøgelser anvendes også til intern analyse, administration af medlemmer og forbedring af Userneeds’ medlemsservice.

 

Passivt indsamlede oplysninger bliver brugt til at udarbejde statistik over brugen af vores websider, samt til sikkerhed.

 

Anonymisering
Det kan forekomme, at data bliver anonymiseret, inden Userneeds leverer data til opdragsgiver. Det betyder, at oplysninger, som kan blive brugt til at identificere dig, bliver slettet fra datasættet på en måde, der umuliggør, at du af Userneeds eller opdragsgiver kan identificeres på baggrund af datasættet.

 

Pseudonymisering
Der kan være behov for at stille opfølgende spørgsmål til en spørgeskemaundersøgelse eller foretage en selektering på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen. Derfor er hver besvarelse i et spørgeskema tildelt et unikt nummer, der kun relaterer sig til netop dette spørgeskema. Opdragsgiver modtager dette nummer sammen med besvarelserne af spørgsmålene i skemaet. Opdragsgiver kan ikke identificere dig på baggrund af dette nummer, men har mulighed for at stille opfølgende spørgsmål eller foretage selektering på baggrund af svarene. Da Userneeds kan matche det unikke nummer i spørgeskemaet med dine profiloplysninger (medlemsnummer), så er oplysningerne ikke anonymiseret i forhold til persondatareglerne. Opdragsgiver modtager ikke dit unikke medlemsnummer, men alene det unikke nummer i spørgeskemaet. Opdragsgiver har ikke mulighed for at identificere dig, selvom du deltager i mange undersøgelser, da din besvarelse tildeles et unikt nummer i hvert spørgeskema. Dette kaldes pseudonymisering.

 

Userneeds udleverer ikke oplysninger om dig til opdragsgiver (bortset fra det unikke pseudonymiserede spørgeskemabesvarelsesnummer), medmindre du har samtykket til det eller der foreligger andet lovligt grundlag herfor.

 

 

 • Med hvem, og hvordan deler vi oplysningerne

Dine besvarelser i undersøgelser bliver leveret til den kunde, som har bestilt den pågældende undersøgelse. Dit navn, e-mailadresse og evt. andre oplysninger, som kan identificere dig, bliver ikke sendt til kunden. Se dog afsnit 4 om pseudonymiserede spørgeskemabesvarelsesnumre og straks nedenfor.

 

Userneeds gennemfører rekruttering til fokusgrupper og dybdeinterviews, hvor opdragsgiver har brug for navn og baggrundsdata på personer, som skal deltage i disse interviews. I sådanne tilfælde vil det altid fremgå klart og tydeligt, hvem som vil modtage de pågældende oplysninger, og du bliver bedt om at give samtykke til denne videregivelse. Et sådant samtykke vil kun gælde for den enkelte undersøgelse og ikke for fremtidige undersøgelser.

 

Herudover kan vi gøre brug af leverandører, f.eks. til levering af software eller opbevaring af data (databehandlere). Vi har i disse tilfælde indgået passende aftaler med leverandøren for at sikre, at dine personoplysninger udelukkende behandles efter vores instruktioner, og at de sikrer passende beskyttelse af dine oplysninger.

 

 • Frivillighed, tilmelding/framelding og opbevaring

Frivillighed
Deltagelse i Userneeds’ spørgeskemaer er altid 100% frivilligt. Du kan til enhver tid vælge at afslutte en undersøgelse eller ikke at besvare en undersøgelse.

 

Medlemskab i Userneeds’ paneler er ligeledes altid frivilligt, og man kan til enhver tid melde sig ud.

 

Tilmelding og framelding
For at sikre en repræsentativ fordeling af befolkningen i Userneeds’ paneler, kan kun personer, som er inviteret, blive medlemmer.

 

Tilmelding er en totrinsproces, som vi kalder double opt-in. Dette skal sikre, at det er ejeren af den pågældende e-mailadresse, som selv har tilmeldt sig. Det foregår på den måde, at man skriver sin e-mailadresse, når man tilmelder sig, og derefter skal man bekræfte via et link, som bliver sendt til denne e-mailadresse. Userneeds sender invitationer til e-mailadressen i denne periode. Hvis vedkommende ikke tilmelder eller framelder sig i denne periode, vil Userneeds slette pågældende e-mailadresse.

 

E-mailadressen og andre kontaktoplysninger vil kun blive benyttet af Userneeds og vil ikke blive videregivet til andre, jf. dog pkt. 4 og 5 ovenfor.

 

Du kan til enhver tid melde dig ud af Userneeds’ panel. Udmeldelsesprocessen er en totrinsproces for at sikre, at det er det pågældende medlem, som selv melder sig ud. Dette bl.a., fordi udmeldte medlemmer taber sine optjente point, og det er vigtigt for Userneeds at sikre, at medlemmer ikke taber point ved en fejl eller ved misbrug af kontoen. Medlemmer, som er udmeldt, vil ikke modtage flere e-mails fra Userneeds med invitationer til spørgeskemaundersøgelser.

 

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, at du er medlem.

 

Hvis du udmelder dig eller dit medlemskab ophører af andre grunde, vil vi slette dine profiloplysninger, når det ikke længere er nødvendigt for Userneeds at behandle oplysningerne. Svarene i spørgeskemaundersøgelser bliver opbevaret pseudonymiserede.

 

 • Hvordan kan du selv rette og slette dine oplysninger

Du kan se dine grundlæggende medlemsoplysninger på din medlemsside. Der kan du også berigtige oplysninger, hvis der skulle være nogen fejl. Hvis du er i tvivl om dette, kan du kontakte Userneeds, som også kan berigtige eller slette oplysninger for dig.

 

Hvis du ikke ønsker at modtage flere mails fra Userneeds, kan du anvende det udmeldelseslink, som er i alle de e-mails, Userneeds sender ud. Hvis du har spørgsmål til dette, kan du evt. skrive til Userneeds. Ved udmeldelse vil point, som ikke er anvendt, gå tabt.

 

 • Hvilke rettigheder har du mht. personoplysninger

Dine rettigheder er fastlagt i EU’s databeskyttelsesforordning. Du har ret til at få vide, hvilke oplysninger Userneeds har om dig. Du har ret til at få korrigeret fejlagtige oplysninger om dig selv, hvis det skulle forekomme, du har ret til at trække oplysninger tilbage, som du tidligere har givet, og du har ret til at få dine oplysninger slettet. Userneeds håndterer indkomne forespørgsler fortløbende.

 

Du har også ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger, herunder profilering og direkte markedsføring, eller at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 

Endelig kan du også i visse tilfælde have ret til at modtage dine oplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller at få disse oplysninger overført til en anden dataansvarlig.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at henvende dig i denne anledning, kan du kontakte panelafdelingen info@userneeds.dk, som vil svare på dine spørgsmål.

 

Hvis du utilfreds med den måde Userneeds behandler dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os og vil bestræbe os på at finde en passende løsning. Du har dog også ret til at klage til Datatilsynet:

 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Du kan finde flere kontaktoplysninger på Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

 

 • Overførsel til tredjelande

Dine personoplysninger kan i visse tilfælde blive overført til modtagere uden for EU og EØS. Dette gælder f.eks., hvis opdragsgiver er placeret uden for EU og EØS, og opdragsgiver enten modtager pseudonymiserede spørgeskemabesvarelsesnumre eller andre personoplysninger om dig.

 

I det omfang, at det er nødvendigt at overføre dine personoplysninger uden for EU og EØS , vil vi sikre, at overførsel enten kun sker til lande, der har et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau (sikre tredjelande) eller at overførsel sker på baggrund af passende garantier, herunder EU Kommissionens Standardkontrakter eller bindende virksomhedsregler. I andre tilfælde vil vi bede om dit samtykke til at foretage en sådan overførsel.

 

Du kan kontakte Userneeds for at få en kopi af de fornødne og passende garantier, eller blive henvist til hvor, du kan finde disse.

 

 • Hvordan kan du komme i kontakt med Userneeds

Hos Userneeds er vi meget optaget af at holde en god kommunikation med vores medlemmer, og vi håber, at du kan finde svar på dine spørgsmål i dette dokument. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til, hvordan Userneeds behandler personlige oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger øverst på denne side.

 

Senest opdateret: 10. juni 2020