Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Userneeds A/S (”Userneeds”) behandler oplysninger om dig, som du giver til os, når du besøger en af vores hjemmesider, når du deltager i vores undersøgelser, og når du tilmelder dig panelet.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling, kan du altid kontakte Userneeds via e-mailadressen info@userneeds.dk, eller vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) via e-mailadressen Jon.Lauritzen@dlapiper.com.

1. Hvordan behandler Userneeds personoplysninger om dig?

I forbindelse med vores aktiviteter som analysebureau vil du kunne afgive en lang række oplysninger om dig selv. De præcise oplysninger vil variere alt efter, hvilken relation du har til os, og hvilke undersøgelser du deltager i, men Userneeds behandler overordnet personoplysninger til følgende formål:

1) Udarbejdelse af anonymiserede og pseudonymiserede analyser, der leveres til vores kunder
2) Medlemsadministration og -support
3) Markedsføring af Userneeds
4) Ansøgning og rekruttering (hvis du sender os en jobansøgning)
5) Administration af samarbejdsrelationer (hvis du er kunde eller leverandør hos Userneeds)

Du kan læse mere om vores indsamling af personoplysninger i de følgende afsnit. Bemærk, at ikke samtlige situationer, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger i alle tilfælde gælder for dig.

Userneeds indsamler oplysninger både aktivt og passivt. Aktiv indsamling sker ved, at du selv angiver oplysninger, eksempelvis ved, at du udfylder et spørgeskema eller redigerer din profil på medlemssiden. Passiv indsamling sker ved automatisk indsamling af visse oplysninger. Oplysninger, som indsamles passivt, kan være din IP-adresse, oplysninger om din browser og tidspunkt for dit besøg på vores hjemmeside.

1.1. Hvis du udfylder vores spørgeskemaer

Det er altid frivilligt at deltage i Userneeds’ spørgeskemaundersøgelser, hvad enten man er medlem eller ikke. Man kan stoppe besvarelsen på ethvert tidspunkt, hvis der er et spørgsmål, man ikke ønsker at besvare. Ufuldstændige besvarelser vil som hovedregel blive slettet.

Hvorfor indsamler vi oplysningerne?
Formålet med indsamling af oplysningerne er at gennemføre undersøgelser af og generere statistik over forskellige forhold eller præferencer i bestemte befolkningsgrupper. Undersøgelserne gennemføres som udgangspunkt på vegne af Userneeds’ kunder.

Hvordan har vi lov til at indsamle oplysningerne?
Hvis du er panelmedlem hos Userneeds, kan retsgrundlaget være opfyldelse af den aftale, der er indgået mellem dig og Userneeds, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

For andre besvarelser, vil retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger være dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Hvis besvarelsen af undersøgelser forudsætter indsamling af følsomme personoplysninger, vil retsgrundlaget altid være dit samtykke (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, litra a.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandlingen tilbage ved at kontakte os (se afsnit 4 nedenfor).

Hvilke oplysninger indsamles og hvor de stammer fra?
Når du deltager i Userneeds’ spørgeskemaundersøgelser indsamler vi både passive og aktive oplysninger som nævnt ovenfor. De aktive oplysninger er dine svar på spørgsmål, som stilles i pågældende undersøgelse. Disse oplysninger vil som regel ikke kunne identificere dig.

Hvor længe opbevares oplysningerne?
Oplysningerne opbevares i indtil 5 år, hvorefter de enten slettes eller anonymiseres.

Hvem deles oplysningerne med?

Dine besvarelser bliver kun delt på en sådan måde, at du ikke kan genkendes. Dvs. dit navn, e-mailadresse og evt. andre oplysninger, som kan identificere dig, deles ikke med andre. Den anonymiserede eller pseudonymiserede besvarelse kan i dette tilfælde blive delt med den kunde, der har bestilt undersøgelsen. Se dog afsnit 2 nedenfor om pseudonymiserede spørgeskemabesvarelsesnumre nedenfor.

1.2. Hvis du deltager i vores medlemspaneler

Det er frivilligt at være medlem i Userneeds’ medlemspaneler. Personer, som deltager i Userneeds’ medlemspaneler, udfylder en medlemsprofil. For at sikre en repræsentativ fordeling af befolkningen i Userneeds’ paneler, kan kun personer, som er inviteret, blive medlemmer.

Tilmelding er en totrinsproces, som vi kalder double opt-in. Dette skal sikre, at det er ejeren af den pågældende e-mailadresse, som selv har tilmeldt sig. Det foregår på den måde, at man skriver sin e-mailadresse, når man tilmelder sig, og derefter skal man bekræfte via et link, som bliver sendt til denne e-mailadresse. Userneeds sender invitationer til e-mailadressen i denne periode. Hvis vedkommende ikke tilmelder eller framelder sig i denne periode, vil Userneeds slette pågældende e-mailadresse.

Du kan til enhver tid melde dig ud af Userneeds’ panel. Udmeldelsesprocessen er en totrinsproces for at sikre, at det er det pågældende medlem, som selv melder sig ud. Dette bl.a., fordi udmeldte medlemmer taber sine optjente point, og det er vigtigt for Userneeds at sikre, at medlemmer ikke taber point ved en fejl eller ved misbrug af kontoen. Medlemmer, som er udmeldt, vil ikke modtage flere e-mails fra Userneeds med invitationer til spørgeskemaundersøgelser.

Hvorfor indsamler vi oplysningerne?
Formålet med indsamling af dine personoplysninger er at administrere dit medlemskab, at invitere dig til undersøgelser, som passer dig, kommunikation og markedsføring, såfremt du giver samtykke hertil.

Herudover benytter vi dine profiloplysninger til at sende dig relevante undersøgelser og til at tildele point for gennemførte/besvarede undersøgelser. De modtagne point kan anvendes i overensstemmelse med vores vilkår, f.eks. til gavekort, til at donere til velgørenhed eller til at deltage i lodtrækninger.

Formålet med indsamling af dine besvarelser af spørgeskemaer er at gennemføre statistiske undersøgelser, som vores kunder har bestilt.

Hvordan har vi lov til at indsamle oplysningerne?
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er opfyldelse af aftalen mellem dig og Userneeds, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, samt samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Hvis besvarelsen af undersøgelser forudsætter indsamling af følsomme personoplysninger, vil vi dog indhente dit samtykke til behandlingen og brugen af dine personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, litra a.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandlingen tilbage ved at kontakte os (se afsnit 4 nedenfor).

Hvilke oplysninger anvendes, og hvor de stammer fra?
For at være medlem er der nogle oplysninger, du som minimum skal opgive for, at medlemskabet skal fungere. Dette er blandt andet din e-mailadresse, fødselsdato eller år, køn, bosted (land, kommune og postnummer), osv. Derudover kan man udfylde yderligere profiloplysninger om eksempelvis arbejdsforhold og rejsevaner.

Hvis du besvarer undersøgelser, kan Userneeds derudover få en række oplysninger, som du selv giver til os, herunder følsomme personoplysninger om dine interesser, præferencer og holdninger i relation til politik og økonomi, oplysninger om helbredsmæssige forhold mv. De nærmere oplysninger vil afhænge af undersøgelsens formål.

Hvor længe opbevares oplysningerne?
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, at du er medlem. Hvis du udmelder dig eller dit medlemskab ophører af andre grunde, vil vi slette dine profiloplysninger, når det ikke længere er nødvendigt for Userneeds at behandle oplysningerne. Svarene i spørgeskemaundersøgelser bliver opbevaret pseudonymiserede.

Hvem deles oplysningerne med?
Userneeds gennemfører også rekruttering til fokusgrupper og dybdeinterviews, hvor opdragsgiver har brug for navn og baggrundsdata på personer, som skal deltage i disse interviews. I sådanne tilfælde vil det altid fremgå klart og tydeligt, hvem som vil modtage de pågældende oplysninger, og du bliver bedt om at give samtykke til denne videregivelse. Et sådant samtykke vil kun gælde for den enkelte undersøgelse og ikke for fremtidige undersøgelser.

Profilering og automatiske afgørelser
Userneeds danner en profil af dig til brug for at kunne udvælge dig til bestemte undersøgelser og til at sende dig relevante undersøgelser. Profileringen har således ingen retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirkning af dig som person.

1.3. Hvis du er medlem af vores U Eye Panel

Hvis du er medlem af U Eye Panelet, vil du få tilsendt et eyetracking-kamera, med henblik på at gennemføre en række undersøgelser. Du kan læse mere om hvordan dette fungerer her og her.

Hvorfor indsamler vi oplysningerne?
Formålet med indsamling af oplysningerne er udelukkende at forbedre de hjemmesider og reklamer, du besøger og kigger på, på vegne af vores kunder.

Hvordan har vi lov til at indsamle oplysningerne?
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandlingen tilbage ved at kontakte os (se afsnit 4 nedenfor).

Hvilke oplysninger anvendes, og hvor de stammer fra?
Eyetracking-kameraet du får tilsendt sporer dine øjenbevægelser når du kigger på din computerskærm, og vil kombinere dette med indholdet på din skærm, og hvordan du bevæger musen. Desuden vil oplysninger om din computers hardware blive indsamlet, gennem det specifikke hardware og software der installeres på din computer.

Undertiden vil du også kunne få tilbudt at løse særlige opgaver. Hvis du deltager i en sådan opgave, vil din skærm blive optaget som en video-fil under opgaven. Video-filen sendes til Userneeds, sammen med de øvrige data der indsamles.

I nogle tilfælde, kan vi også bede dig om at aktivere dit web-cam (computerens indbyggede kamera), med henblik på at observere dine ansigtsudtryk og reaktioner, med henblik på at analysere hvordan indhold følelsesmæssigt påvirker dig. Hvis du accepterer dette, vil programvaren analysere optagelserne og omdanne disse til numeriske værdier, der sendes til Userneeds. Billederne der tages af dig, gemmes ikke på din computer og bliver aldrig sendt til Userneeds (kun de numeriske værdier af analysen deles med Userneeds).

Hvor længe opbevares oplysningerne?
Oplysningerne opbevares 5 år, hvorefter de enten slettes eller anonymiseres.

Hvem deles oplysningerne med?
Oplysningerne der indsamles, deles kun i anonymiseret (aggregeret) format – hvilket betyder at der ikke er nogen, der vil kunne genkende dig som person ud fra oplysningerne.

1.4. Hvis du besøger vores hjemmeside

Når du besøger Userneeds’ hjemmesider, efterlader du dig elektroniske spor, som opbevares af Userneeds.

Hvorfor indsamler vi oplysningerne?
Formålet med indsamling af oplysningerne er at generere statistik om, hvordan siderne bruges, samt logføring af sikkerhedshensyn. Formålet med at indsamle IP-adresser, browser-information og tidspunkt for besøg på vores sider er statistik, datasikkerhed og forbedring af websider og medlemssider.

Hvordan har vi lov til at indsamle oplysningerne?
Hvis du accepterer brugen af cookies, er retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandlingen tilbage ved at ændre dine cookieindstillinger.

Øvrige oplysninger der indsamles, behandles på grundlag af vores legitime interesser i, at vores hjemmeside fungerer som den skal, og at der opretholdes et passende niveau af sikkerhed på siden, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvilke oplysninger anvendes, og hvor de stammer fra?
Din IP-adresse, browser-information og tidspunkt for besøg på vores sider, og hvilke sider du har besøgt.

Hvor længe opbevares oplysningerne?
Oplysningerne opbevares indtil 2 år, hvorefter de enten slettes eller anonymiseres.

2. Hvordan beskytter Userneeds de oplysninger, der indsamles om dig?

Hos Userneeds lægger vi stor vægt på at opretholde gode relationer til alle medlemmer, og det er derfor vigtigt for os, at vores processer er klare, åbne og transparente. Userneeds’ panelmedlemmer og respondenter i øvrigt skal altid kunne stole på, at Userneeds overholder disse standarder. Du er derfor altid velkommen til at skrive til vores panelafdeling, hvis du har spørgsmål om dette.

Userneeds behandler altid oplysninger om dig i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) og den danske databeskyttelseslov (samlet betegnet ”persondatalovgivning”). Formålet med denne lovgivning er at beskytte personers privatliv, og Datatilsynet fører i Danmark tilsyn med, at reglerne overholdes.

Userneeds er desuden medlem af ESOMAR, som er en international brancheorganisation for markedsanalyse. ESOMAR har etableret etiske standarder bl.a. for beskyttelse af personoplysninger. Userneeds følger ESOMARS etiske retningslinjer, som du kan finde her: ICC/ESOMAR International Code on Market, Opinion and Social Research and Data Analytics.

Endeligt har Userneeds etableret en persondatapolitik, som udover at sikre overholdelse af gældende lovgivning og branchestandarder, sikrer overholdelse af Userneeds’ principper om respekt og åbenhed, at vi holder en høj etisk standard, er transparente, følger god databehandlingsskik og altid har medlemmernes og respondenternes perspektiv i fokus ved behandling af personoplysninger.

Userneeds benytter desuden anonymisering og pseudonymisering til at beskytte oplysninger om dig:

Anonymisering
Det kan forekomme, at data bliver anonymiseret, inden Userneeds leverer data til opdragsgiver. Det betyder, at oplysninger, som kan blive brugt til at identificere dig, bliver slettet fra datasættet på en måde, der umuliggør, at du af Userneeds eller andre kan identificeres på baggrund af datasættet.

Pseudonymisering
Der kan være behov for at stille opfølgende spørgsmål til en spørgeskemaundersøgelse eller foretage en selektering på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen. Derfor er hver besvarelse i et spørgeskema tildelt et unikt nummer, der kun relaterer sig til netop dette spørgeskema. Opdragsgiver modtager dette nummer sammen med besvarelserne af spørgsmålene i skemaet. Opdragsgiver kan ikke identificere dig på baggrund af dette nummer, men har mulighed for at stille opfølgende spørgsmål eller foretage selektering på baggrund af svarene. Da Userneeds kan matche det unikke nummer i spørgeskemaet med dine profiloplysninger (medlemsnummer), så er oplysningerne ikke anonymiseret i forhold til persondatareglerne. Opdragsgiver modtager ikke dit unikke medlemsnummer, men alene det unikke nummer i spørgeskemaet. Opdragsgiver har ikke mulighed for at identificere dig, selvom du deltager i mange undersøgelser, da din besvarelse tildeles et unikt nummer i hvert spørgeskema. Dette kaldes pseudonymisering.

Userneeds udleverer ikke oplysninger om dig til opdragsgiver (bortset fra det unikke pseudonymiserede spørgeskemabesvarelsesnummer), medmindre du har samtykket til det, eller der foreligger andet lovligt grundlag herfor.

3. Hvor opbevares og behandles oplysningerne?

Userneeds hoster ikke selv sine IT-systemer. I stedet benytter vi en række IT-leverandører (databehandlere) til at behandle og opbevare personoplysningerne, beskrevet i denne privatlivspolitik.

Userneeds har indgået databehandleraftaler med disse leverandører. Aftalerne fastsætter de forpligtelser en databehandleren skal overholde, når denne foretager behandling af dine personoplysninger på vegne af Userneeds. Databehandleren kan således kun lovligt behandle oplysninger om dig for at opfylde de formål, som Userneeds bestemmer.

4. Hvem er ansvarlig for behandlingen af oplysningerne om dig?

Den dataansvarlige for behandling oplysninger om dig, som er beskrevet i denne privatlivspolitik, er:

Userneeds A/S
CVR-nr. 26336295
Købmagergade 60, 2. sal
DK-1150 København K
info@userneeds.dk

Userneeds har fokus på beskyttelse af dine personoplysninger og dine rettigheder, og har derfor udpeget en databeskyttelsesrådgiver, der skal sikre, at Userneeds overholder gældende lovgivning og principper, som nævnt ovenfor.

Userneeds har også udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du skal kontakte, hvis du vil vide mere om denne politik, til vores behandlingen af dine personoplysninger og dine rettigheder. Du finder kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren nedenfor:

Jon Lauritzen
Rådhuspladsen 4
DK-1150 København K
E-mail: Jon.Lauritzen@dlapiper.com
Tlf.: +45 4073 5816

Hos Userneeds er vi meget optaget af at holde en god kommunikation med vores medlemmer, og vi håber, at du kan finde svar på dine spørgsmål i dette dokument. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til, hvordan Userneeds behandler personlige oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger ovenfor.

5. Dine rettigheder

Du ret til at få indsigt i personoplysninger, som Userneeds opbevarer om dig, og få berigtiget disse, hvis de er forkerte. Dine grundlæggende medlemsoplysninger kan du se på din medlemsside. Der kan du også berigtige oplysninger, hvis der skulle være nogen fejl. Hvis du er i tvivl om dette, kan du kontakte Userneeds, som også kan berigtige eller slette oplysninger for dig.

Hvis du ikke ønsker at modtage flere mails fra Userneeds, kan du anvende det udmeldelseslink, som er i alle de e-mails, Userneeds sender ud. Hvis du har spørgsmål til dette, kan du evt. skrive til Userneeds. Ved udmeldelse vil point, som ikke er anvendt, gå tabt.

Du har desuden i visse tilfælde også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. I visse tilfælde har du også ret til at få slettet personoplysninger om dig selv.

Du kan gøre dine rettigheder gældende, ved at kontakte os via e-mailadressen info@userneeds.dk, eller vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) via e-mailadressen Jon.Lauritzen@dlapiper.com. Du kan derudover læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

Endeligt har du ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om, hvilke muligheder du har for at klage til Datatilsynet på Datatilsynets hjemmeside.

6. Opdatering

Userneeds evaluerer og opdaterer løbende denne privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.

 

Senest opdateret: 20. august 2021