Userneeds´ erklæring om beskyttelse av personopplysninger

I denne personvernerklæring kan du lese om hvordan Userneeds A/S(«Userneeds») behandler informasjon om deg som du gir tilgang til ved å besøke en av våre hjemmesider, når du deltar i spørreundersøkelser og når du blir en del av panelet vårt.

Hvis du har noen spørsmål om hvordan vi behandler data, kan du alltid kontakte Userneeds via e-postadressen  info@userneeds.no eller vårt personvernombud via e-postadressen Jon.Lauritzen@dlapiper.com.

 1. Hvordan behandler Userneeds personopplysningene dine?

I forbindelse med aktivitetene våre som et analyseinstitutt, vil du kunne gi oss en rekke opplysninger om deg selv. Den eksakte informasjonen vil variere avhengig av forholdet ditt til oss og de undersøkelsene du deltar i, men Userneeds behandler generelt personopplysninger for følgende formål:

 • Gjennomføring av anonymiserte og pseudonymiserte analyser for kundene våre
 • Medlemsadministrasjon og –support
 • Markedsføring av Userneeds
 • Søknader og rekruttering (hvis du har sendt oss en jobbsøknad)
 • Administrasjon av samarbeidsrelasjoner (hvis du er kunde eller leverandør hos Userneeds)

Du kan lese mer om vår innsamling av personopplysninger i de følgende avsnitt. Vær oppmerksom på at ikke alle situasjoner, kategorier av informasjon, mottakere av informasjon eller behandlingsmetoder av informasjon i alle tilfeller gjelder deg.

Userneeds samler inn informasjon både aktivt og passivt. Aktiv datainnsamling finner sted når du taster inn informasjon om deg selv, for eksempel ved å fylle ut et spørreundersøkelse eller ved å redigere profilen din på medlemssiden. Passiv datainnsamling blir gjort ved å automatisk samle inn en spesifikk type informasjon. Informasjon som blir samlet inn passivt kan for eksempel være IP-adressen din, informasjon om nettleseren din og  hvilke tidspunkt du besøker nettstedet vårt.

 • Hvis du deltar i spørreundersøkelsene våre

Det er alltid frivillig å delta i spørreundersøkelsene til Userneeds, om du er medlem eller ikke. Du kan avslutte undersøkelsen på et hvilket som helst tidspunkt hvis det skulle være et spørsmål du ikke ønsker svare på. Ufullstendige besvarelser vil som regel bli slettet.

Hvorfor samler vi inn opplysninger?

Formålet med innsamlingen av opplysninger er å gjennomføre undersøkelser av og genere statistikk om ulike forhold eller preferanser i bestemte befolkningsgrupper. Undersøkelsene er som regel gjennomført på vegne av kundene til Userneeds.

Hvordan har vi lov til å samle inn opplysningene?

Hvis du er et panelmedlem hos Userneeds, er det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysningene dine å utføre kontrakten mellom deg og Userneeds (se personvernforordningen artikkel 6(1)(b)).

For andre besvarelser,  er det juridiske grunnlaget for  behandling av personopplysningene dine ditt samtykke (se personvernforordningen artikkel 6(1)(a)).

Hvis besvarelsen av en undersøkelse forutsetter innsamling av følsomme personopplysninger vil rettsgrunnlaget alltid være ditt samtykke (se personvernforordningen artikkel 9 (1)(a)).

Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss (se avsnitt 4 nedenfor).

Hvilke opplysninger samler vi inn, og hvor kommer de fra?

Når du deltar i av spørreundersøkelsene til Userneeds, samler vi inn både passiv og aktiv informasjon som nevnt ovenfor. Den aktive informasjonen er svarene dine på de forskjellige spørsmålene som blir stilt i spørreundersøkelsen. Denne informasjonen vil som regel ikke kunne identifisere deg.

Hvor lenge blir informasjonen lagret?

Informasjonen vil bli lagret opptil 5 år, hvoretter den enten blir slettet eller anonymisert.

Hvem blir informasjonen delt med?

Svarene dine blir bare delt på en måte som gjør at du ikke kan bli identifisert. Dvs. navnet ditt, e-postadressen din og evt. andre opplysninger som kan identifisere deg deles ikke med andre. Den anonymiserte eller pseudonymiserede besvarelsen kan i dette tilfellet bli delt med den kunden, som har bestilt undersøkelsen. Se dog avsnitt 2 om pseudonymiserte spørreundersøkelse-besvarelsesnummer nedenfor.

 • Hvis du deltar i et av våre medlemspaneler

Det er frivillig å bli medlem av Userneeds’ medlemspanel. Personer som deltar i Userneeds’ medlemspanel fyller ut en medlemsprofil. For å sikre en representativ fordeling av befolkningen i panelene til Userneeds, kan kun personer som blir invitert bli medlem av panelene.

Registreringen er en totrinnsprosess, som vi kaller double opt-in. Dette skal sikre at den aktuelle e-postadressen tilhører personen som ønsker å registrere seg.  Dette blir gjort ved å oppgi e-postadressen din når du registrerer deg, og deretter bekrefter den ved å benytte deg av en link som blir sendt til denne e-postadressen. Userneeds vil sende invitasjoner til denne e-postadressen. Hvis han/hun ikke registrerer eller melder seg ut i løpet av denne perioden, vil Userneeds slette e-postadressen.

Du kan melde deg ut av brukerpanelet til Userneeds til enhver tid. Utmeldingsprosessen er en totrinnsprosess for å sikre at det er det aktuelle medlemmet som melder seg ut. Dette er bl.a., fordi utmeldte medlemmer mister sine opptjente poeng, og det er viktig for Userneeds at medlemmene ikke taper poengene sine ved en feil eller misbruk av kontoen. Medlemmer som blir utmeldt vil ikke kunne motta flere e-poster med invitasjoner til spørreundersøkelser.

Hvorfor samler vi inn informasjonen?

Formålet med å samle inn personopplysningene dine er å administrere medlemskapet ditt, invitere deg til spørreundersøkelser som passer deg, samt til annen kommunikasjon og til markedsføring, hvis du har gitt samtykke til dette.

I tillegg, bruker vi profilinformasjonen din til sende deg relevante spørreundersøkelser og for å tildele poeng for gjennomførte/besvarte spørreundersøkelser. Poengene som mottas kan brukes i samsvar med våre vilkår, f.eks. kan de veksles mot gavekort, doneres til veldedighet eller brukes til å delta i månedlige loddtrekninger.

Hensikten med innsamling av spørreundersøkelsessvarene dine er å gjennomføre statistiske analyser som kundene våre har bestilt.

Hvordan har vi lov til å samle inn informasjon?

Rettsgrunnlaget for å behandle personopplysningene dine er å utføre kontrakten mellom deg og Userneeds (se personvernforordningen artikkel 6(1)(b) i tillegg til samtykket ditt (se personvernforordningen artikkel 6(1)(a)).

Hvis en undersøkelse forutsetter behandling av følsomme personopplysninger, vil vi be om samtykket ditt til å  samle inn og bruke disse opplysningene (se personvernforordningen artikkel 9(1)(a)). Du kan trekke tilbake samtykket ditt til enhver tid ved å kontakte oss (se avsnitt 4 nedenfor).

Hvilke opplysninger samler vi inn, og hvor kommer de fra?

For å være medlem, er det noen opplysninger du må oppgi for at medlemskapet skal fungere. Dette inkluderer e-postadressen din, fødselsdato, kjønn, bosted (land, kommune og postnummer), etc. I tillegg, kan du fylle inn ekstra profilinformasjon om, for eksempel, yrke og reisevaner.

Hvis du svarer på spørreundersøkelser, kan Userneeds derutover få en rekke opplysninger som du selv gir til oss, herunder følsomme personopplysninger om interessene dine, preferansene dine og holdningene dine i forhold til poltikk og økonomi, helseopplysninger osv. Detaljene avhenger av formålet med spørreundersøkelsen.

Hvor lenge blir informasjonen lagret?

Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge du er medlem av brukerpanelet vårt. Hvis du melder deg ut av panelet eller medlemskapet ditt blir avsluttet av en annen grunn, sletter vi personopplysningene dine når det ikke lenger er nødvendig for Userneeds å behandle dem. Svarene i spørreundersøkelser  blir lagret pseudonymisert.

Hvem blir informasjonen delt med?

Userneeds rekrutterer også til fokusgrupper og dybdeintervjuer, hvor kunden trenger navn og bakgrunnsinformasjon til personene som deltar i disse intervjuene. I slike tilfeller, vil det alltid være klart og tydelig hvem som vil motta den gjeldene informasjonen og du vil bli bedt om å gi samtykke til denne videresendelsen. Et slikt samtykke vil kun gjelde for en enkelt spørreundersøkelser  og ikke fremtidige spørreundersøkelser.

Profilering og automatiske avgjørelser

Userneeds lager en profil av deg for å kunne velge og sende passende spørreundersøkelser til deg. Profileringen har derfor ingen rettsvirkning for deg, og ingen betydelig grad av påvirkning på deg som person.

 • Hvis du er medlem av U Eye Panelet vårt

Dette er ikke relevant i Norge.

 • Hvis du besøker hjemmesiden vår

Når du besøker hjemmesiden til Userneeds etterlater du elektroniske spor som blir lagret av Userneeds.

Hvorfor samler vi inn informasjon?

Formålet med innsamlingen av opplysningene er å utarbeide statistikk om hvordan hjemmesidene blir brukt i tillegg til loggføring av sikkerhetshensyn. Formålet med å samle inn IP-adresser, nettleserinformasjon og besøkstidspunkt på hjemmesidene våre er statistikk, datasikkerhet og forbedring av hjemmesidene og medlemssidene våre.

Hvordan har vi lov til å samle inn informasjon?

Hvis du aksepterer bruk av informasjonskapsler (Cookies), er rettsgrunnlaget for innsamlingen av personopplysninger samtykket ditt (se personvernforordningen artikkel 6 (1)(a)). Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt ved å endre Cooke-innstillingene dine.

Annen informasjon som blir innsamlet blir behandlet på gunnlag av berettigede interesser for  funksjonalitet og sikkerhet på nettstedet vårt (se personvernforordningen artikkel 6 (1)(f)).

Hvilke opplysninger behandles, og hvor kommer de fra?

IP-adressen din, nettleserinformasjonen din og besøkstidspunktet ditt til nettstedet vårt og andre nettsider du har besøkt.

Hvor lenge blir informasjonen lagret?

Informasjonen blir lagret i opptil 2 år, hvoretter den enten blir slettet eller anonymisert.

 1. Hvordan beskytter Userneeds de opplysningene som innsamles om deg?

Hos Userneeds gjør vi en stor innsats for å opprettholde et godt forhold med hvert enkelt panelmedlem, det er derfor viktig for oss at våre prosesser alltid er åpne og transparente. Userneeds’ panelmedlemmer og andre respondenter skal kunne stole på at Userneeds holder en høy standard. Derfor er panelmedlemmer alltid velkommen til å skrive til panelkonsulentene hos Userneeds med spørsmål de måtte ha.

Userneeds behandler alltid informasjon om deg i samsvar med personvernforordningen (GDPR), personopplysningsloven og annen gjeldene lovgivning. Hensikten med denne lovgivningen er beskyttelse av personers privatliv og Datatilsynet fører tilsyn med at reglene overholdes.

Userneeds er også medlem av ESOMAR, en internasjonal bransjeorganisasjon for markedsanalyse. ESOMAR har fastlagt etiske standarder for bl.a. beskyttelse av personopplysninger. Userneeds følger ESOMARs etiske retningslinjer, som du kan finne her: ICC/ESOMAR International Code on Market, Opinion and Social Research and Data Analytics.

Userneeds har en personopplysningspolitikk, som i tillegg til å sikre at gjeldene lovgivning og industristandarder overholdes, sørger for at Userneeds også etterlever’ prinsipper om respekt og åpenhet. Denne personopplysningspolitikken forsikrer også at Userneeds opprettholder en høy etisk standard og følger retningslinjene for behandling av data, og har alltid medlemmene og respondentenes perspektiv i tankene når de behandler personopplysninger.

Userneeds  benytter seg også av anonymisering og pseudonymisering for å beskytte informasjon om deg:

Anonymisering
Det kan forekomme at data blir anonymisert før Userneeds leverer data til oppdragsgiver. Det betyr at opplysninger som kan bli brukt til å identifisere deg blir slettet fra datasettet, så svarene ikke kan identifiseres. På denne måten, umuliggjøres det at du kan bli identifisert av Userneeds eller oppdragsgiver på bakgrunn av datasettet.

Pseudonymisering
Det kan være behov for å stille oppfølgende spørsmål til en spørreskjemaundersøkelse eller foreta en selektering på bakgrunn av spørreundersøkelsen. Derfor er hver besvarelse i et spørreundersøkelsen tildelt et unikt nummer, som kun relaterer til nettopp dette spørreundersøkelsen. Oppdragsgiver mottar dette nummeret sammen med besvarelsen av spørsmålene i skjemaet. Oppdragsgiver kan ikke identifisere deg på bakgrunn av dette nummeret, men har mulighet til å stille oppfølgende spørsmål eller foreta selektering på bakgrunn av svarene. Da Userneeds kan matche det unike nummeret i spørreundersøkelsen med profilopplysningene dine (medlemsnummer), så er opplysningene ikke anonymisert i forhold til personopplysningsreglene. Oppdragsgiver mottar ikke ditt unike medlemsnummer, men kun det unike nummeret i spørreundersøkelsen. Oppdragsgiver har ikke mulighet for identifisere deg, selv om du deltar i mange undersøkelser, da dine besvarelser får et unikt nummer i hver spørreundersøkelse. Dette kalles pseudonymisering.

Userneeds utleverer ikke opplysninger om deg til oppdragsgivere (bortsett fra det unike pseudonymiserte spørreskjemabesvarelsesnummer), medmindre du har gitt samtykke til det eller det foreligger annet juridisk grunnlag for dette.

 

 1. Hvor blir informasjonen lagret og behandlet?

Userneeds bruker en rekke underleverandører (databehandlere) for å behandle og lagre personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Userneeds har inngått databehandleravtaler med disse leverandørene.  Avtalene angir forpliktelsene en databehandler må overholde når den behandler dine personopplysninger på vegne av Userneeds. Dermed kan databehandleren bare lovlig behandle informasjon om deg for å oppfylle formålene som er bestemt av Userneeds.

 1. Hvem er ansvarlig for behandlingen av informasjonen om deg?

Den behandlingsansvarlige for å behandle informasjon og data om deg er, som beskrevet i personvernserklæringen:

Userneeds A/S
Organisasjonsnummer DK-26336295
Købmagergade 60, 2nd floor
DK-1150 Copenhagen
info@userneeds.no

Userneeds har et sterkt fokus på å beskytte personopplysninger og rettighetene dine, og vi har derfor utnevnt et personvernombud (DPO), som vil sørge for at Userneeds behandling er i samsvar med lovene og prinsippene ovenfor. Det er også personvernombudet du skal kontakte om du ønsker å få vite mer om personvernserklæringen, behandlingen av personopplysningene dine og rettighetene dine. Du kan finne kontaktinformasjonen til personvernombudet  nedenfor:

Jon Lauritzen
Rådhuspladsen 4
DK-1150 København
E-mail: Jon.Lauritzen@dlapiper.com
Tlf.: +45 4073 5816

Hos Userneeds er vi veldig opptatt av panelmedlemmene våre og av å opprettholde god kommunikasjon med dem . Vi håper derfor at du fant svar på spørsmålene dine i dette dokumentet. Hvis du skulle ha ytterligere spørsmål eller kommentarer om hvordan Userneeds behandler personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte oss. Du finner kontaktopplysningene våre ovenfor.

 1. Dine rettigheter

Du har rett til å få innsikt i personopplysningene som Userneeds har om deg, og få dem rettet hvis de er feil. Du kan se den grunnleggende medlemsinformasjonen din på den personlige medlemssiden din, hvor du også kan rette opp i dem hvis noe er feil. Hvis du har noen spørsmål i forhold til dette, er du alltid velkommen til å kontakte Userneeds, som kan redigere eller slette informasjon om deg,

Hvis du ikke lenger ønsker å motta e-postinvitasjoner fra Userneeds, kan du melde deg ut ved å benytte deg av avregistreringslinken nederst i e-postene du mottar fra Userneeds. Hvis du har spørsmål angående utmelding er du alltid velkommen til å kontakte Userneeds. Når du melder deg ut vil du miste de opptjente poengene dine som du har samlet opp i løpet av medlemskapsperioden din.

Du har rett å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine under visse omstendigheter, eller du kan begrense behandlingen av informasjonen din.

Du kan utøve rettighetene dine ved å kontakte oss på e-postadressen info@userneeds.no eller vårt personvernombud via e-postadressen jon.lauritzen@dlapiper.com. Du kan også lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets hjemmeside.

Du her rett til å klage til Datatilsynet.. Du kan lese mer om dette på Datatilsynets hjemmeside.

 1. Oppdatering

Userneeds evaluerer og oppdaterer denne personvernserklæringen løpende. Du bør derfor regelmessig sjekke denne personvernserklæringen for eventuelle endringer som kan ha betydning for vår behandling av personopplysningene dine.

Sist oppdatert: 2. September 2021