Tietosuojaseloste

Userneedsin tietosuojaseloste on kuvaus siitä, mitä tietoja sinusta jää vierailtuasi Userneedsin verkkosivustolla tai täytettyäsi Userneedsin kyselyitä.

Userneeds kerää tietoja verkkosivujemme käyttäjistä, Userneedsin kyselyihin osallistujista ja markkinatutkimuspaneelimme jäsenistä.

Tässä selosteessa kerromme, mitä tietoja Userneeds kerää ja kuinka säilytämme ja käsittelemme tietoja. Kerromme tietojen keräämisen tarkoituksen, oikeuksistasi henkilökohtaisiin tietoihisi sekä miten voit vahvistaa tai muuttaa tietoja, joita Userneeds on sinusta tallentanut. Kerromme myös, kuinka voit olla yhteydessä Userneedsiin, mikäli sinulla on lisäkysymyksiä.

Sisältö:

 1. Henkilötietojen käyttö
 2. Mitä tietoja Userneeds kerää?
 3. Miksi Userneeds kerää tietoja?
 4. Mihin Userneeds käyttää näitä tietoja?
 5. Miten ja kenelle tietoja jaetaan?
 6. Vapaaehtoisuus, rekisteröityminen, irtisanoutuminen ja tietojen säilytys
 7. Miten tietoja voi poistaa ja muokata?
 8. Oikeutesi henkilötietoihin
 9. Siirto kolmansiin maihin
 10. Miten voit ottaa yhteyttä Userneedsiin?

 

Henkilötietojasi käsittelee:

Userneeds A/S
CVR-tunnus 26336295
Købmagergade 60, 2. kerros
DK-1150 Kööpenhamina
info@userneeds.fi

Seuraavassa tietojen käsittelijää kutsutaan nimillä “Userneeds” tai “me”.

Userneeds on keskittynyt suojelemaan henkilökohtaisia tietojasi ja oikeuksiasi. Olemme siksi nimittäneet tietosuojavastaavan, joka varmistaa Userneedsin toimimisen alla mainittujen lakien ja säädösten mukaan.

Mikäli haluat lisää tietoa tästä selosteesta, henkilökohtaisten tietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi, sinun tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan. Tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat:

Jon Lauritzen
Rådhuspladsen 4
DK-1150 Kööpenhamina
Jon.Lauritzen@dlapiper.com
+45 4073 5816

 

1. Henkilötietojen käyttö

Mitä henkilötiedot ovat?
Henkilötiedoilla tarkoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen tai yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. Tiedot, jotka ovat anonyymeja ja tunnistamattomia, eivät ole lain mukaan siis henkilötietoja.

Esimerkiksi yksittäisten henkilöiden tiedot Userneedsin paneelissa määritellään henkilötiedoiksi.

Mitä arkaluonteiset henkilötiedot ovat?
Arkaluonteiset henkilötiedot on rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollisia tai filosofisia vakaumuksia, ammattiliiton jäsenyyttä sekä geneettisiä, biometrisiä tai terveyttä koskevia tietoja tai henkilön seksuaaliseen elämään tai suuntautumiseen liittyviä tietoja.

Henkilötietojen käyttöä koskevat periaatteet Userneedsilla
Userneeds käsittelee henkilötietoja aina seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 1. Lainsäädäntö: Henkilötietojen käsittely on säädelty ja määritelty yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä Tanskan tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tämän lain tarkoituksena on suojella yksityishenkilöiden yksityisyyttä ja Tanskan tietosuojavaltuutettu varmistaa lain noudattamisen.
 2. Alan standardit: Userneeds on ESOMARIN jäsen. ESOMAR on luonut kansainvälisen säännöstön markkina- ja yhteiskunnallista tutkimusta varten. ESOMAR on julkaissut eettiset standardit muun muassa henkilötietojen suojelemiseksi. Userneeds noudattaa ESOMARin eettisiä sännöstöjä, jotka löytyvät täältä: ICC/ESOMAR Code on Market and Social Research.
 3. Userneedsin käytäntö: Userneeds on laatinut yksityisyyttä koskevan käytännön, joka takaa sen noudattavan niin lainsäädäntöä kuin alan standardejakin sekä takaa Userneedsin käytäntöjen läpinäkyvyyden sekä kunnioituksen tietosuojaa kohtaan. Käytäntö takaa myös Userneedsin korkeat eettiset standardit ja ohjesäännöstön noudattamisen henkilötietoja käsitellessä. Paneelin jäsenten ja vastaajien näkökulma huomioidaan aina henkilötietoja käsitellessä.

Pidämme Userneedsillä tärkeänä hyvän suhteen ylläpitämistä jokaisen paneelimme jäsenen kanssa ja meille on siksi tärkeää pitää prosessimme mahdollisimman avoimina ja läpinäkyvinä. Userneedsin paneelin jäsenten sekä kyselyihin vastaajien täytyy voida luottaa Userneedsin noudattavan näitä standardeja. Siksi paneelin jäsenet ovat aina tervetulleita ottamaan yhteyttä paneelikonsultteihimme, mikäli heillä on kysymyksiä.

 

2. Mitä tietoja Userneeds kerää?

Aktiivinen ja passiivinen tiedonkeruu
Userneeds kerää tietoja niin aktiivisesti kuin passiivisestikin.

Aktiivinen tiedonkeruu tapahtuu, kun käyttäjät luovuttavat tietoja itsestään, kuten esimerkiksi kyselyitä täytettäessä tai jäsenprofiilia muokatessa jäsensivuilla. Passiivinen tiedonkeruu tapahtuu automaattisesti ja siihen sisältyy muun muassa IP-osoite, käyttäjän selaimen tiedot ja aika, jolloin verkkosivuillamme on vierailtu.

Tiedonkeruu Userneedsin kyselyissä
Userneedsin kyselyihin osallistuminen on aina vapaaehtoista, olet paneelin jäsen tai et. Kyselyn voi lopettaa millä hetkellä tahansa, esimerkiksi jos et halua vastata kysymyksiin niiden luonteen takia. Vaillinaiset kyselyt poistetaan. Userneedsin kyselyt sisältävät niin passiivista kuin aktiivista tietojen keräämistä kuten yllä on mainittu. Aktiivisesti kerätty tieto koostuu annetuista vastauksista, joiden perusteella henkilöä ei yleensä voi tunnistaa.

Nimeäsi ja yhteystietojasi ei luovuteta kyselyn tilanneelle asiakkaalle eikä kolmansille osapuolille, lukuunottamatta alla mainittuja tapauksia.

Tietojen kerääminen Userneedsin paneeliin liittyessä
Userneedsin paneeliin liittyminen on vapaaehtoista. Kun päätät rekisteröityä paneelin jäseneksi, sinun täytyy luoda käyttäjäprofiili. Userneeds tarvitsee tiettyjä tietoja, jotta panelistiemme jäsenyys toimii kunnolla. Tarvitsemiamme tietoja ovat: sähköposti, syntymäpäivämäärä tai -vuosi, sukupuoli, asuinmaa, -alue ja -kunta, postinumero jne. Jokainen paneelin jäsen voi päättää haluaako antaa lisätietoja itsestään, esimerkiksi ammattinsa tai matkustustapansa. 

Userneeds käyttää näitä tietoja jäsenyyteen liittyen sekä jäsenille oleellisten kyselyiden lähettämiseen.

Riippuen vastauksistasi kyselyissämme Userneeds saa erilaista tietoa, mukaan lukien arkaluonteisia henkilötietoja kiinnostuksen kohteistasi, mieltymyksistäsi ja mielipiteistäsi politiikasta ja taloudesta sekä tietoa terveydentilastasi ynnä muusta. Tieto riippuu kyselyn tarkoituksesta.

Userneeds käyttää profilointia voidakseen valita sinut vastaamaan tiettyihin tutkimuksiin ja lähettääkseen sinulle kohdennettuja tutkimuksia. Profiloinnilla ei ole sinulle siis kielteisiä vaikutuksia.

Userneeds säilyttää henkilötietojasi suojassa ja turvallisesti.

Tietojen kerääminen Userneedsin nettisivuilla
Kun vierailet Userneedsin nettisivuilla, jätät elektronisen jäljen, jota hyödynnetään kävijäseurannan analysoinnissa. Jäljistä pidetään kirjaa myös turvallisuuden vuoksi. Tiedot, joita keräämme näistä jäljistä, sisältävät sivustot, joilla olet vieraillut ja mihin aikaan, sekä mitä selainta käytit ja IP-osoitteesi. Näiden tietojen perusteella käyttäjää ei ole mahdollista tunnistaa.

 

3. Miksi Userneeds kerää tietoja?

Profiili- ja yhteystietoja kerätään vain hallinnollisiin tarkoituksiin ja tarjotaksemme parasta mahdollista palvelua jäsenillemme, myös mitä tulee markkinointiin ja yhteydenpitoon, jos annat meille suostumuksesi.

Käytämme profiilitietojasi tämän lisäksi lähettääksemme sinulle oleellisia kyselyitä ja voidaksemme palkita sinut myöhemmin. Ansaitut liput ja pisteet voi käyttää käyttöehtojemme mukaisesti.

Tilastoimme ja keräämme tietoja IP-osoitteista, selaintietoja ja sivuilla vierailuaikoja. Täten myös parannamme tietoturvaa, verkkosivustoamme ja jäsenportaalia.

Oikeusperuste henkilötietojasi käsittelemiseen yllä mainittuun tarkoitukseen on sopimuksen täytäntöönpano sinun ja Userneedsin välillä (katso EU:n tietosuoja-asetus artikla 6.1.b.) ja myös suostumuksesi (katso GDPR artikla 6.1.a.).

Jos kyselyn päättäminen edellyttää arkaluonteisia henkilötietoja, pyydämme suostumustasi tietojesi keräämiseen ja käyttämiseen (katso EU:n tietosuoja-asetus artikla 9.1.a.)

 

4. Mihin Userneeds käyttää näitä tietoja?

Userneedsin kyselyistä kerättyjä tietoja käytetään erilaisiin tutkimuksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimusanalyyseihin joko Userneedsin yhteistyökumppaneiden tai Userneedsin omasta toimesta.

Kyselyistämme kerätyt tiedot ovat anonyymeja tai peitenimellä suojattuja (tarkempi selitys jäljempänä), ennen kuin ne luovutetaan yhteistyökumppaneille ja hyödynnetään analyysia varten.

Joissakin kyselyissä kerättyjä tietoja käytetään paneelin jäsenten tarkempaan profilointiin, jonka avulla voimme lähettää paremmin kohdennettuja kyselyitä. Kyselyistä kerättyjä tietoja käytetään myös Userneedsin sisäiseen analyysiin, paneelin jäsenten hallinnoimiseen ja Userneedsin palveluiden parantamiseen.

Tiedot, jotka kerätään passiivisesti käytetään tilastointiin, joka näyttää sivustomme käytön. Passiivisesti kerättyä tietoa käytetään myös turvallisuuden parantamiseen.

Tietojen anonyymiys
Userneeds luovuttaa tiedot kumppaneilleen tai asiakkailleen anonyymeinä. Tämä tarkoittaa, että henkilötiedot, joiden avulla yksittäiset henkilöt ovat tunnistettavissa, poistetaan ja näin ollen vastauksia ja vastaajia on mahdoton jäljittää.

Peitenimi
Joissakin tapauksissa kyselyissä esitetään jatkokysymyksiä. Tällaisissa tilanteissa Userneedsin kumppaneille luovutetaan tietoja, joissa jokainen vastaus on numeroitu. Userneeds tallentaa nämä numerot ja niitä vastaavat jäsennumerot rajalliseksi ajaksi. Näin vastaajille luodaan peitenimi heidän henkilötietojensa suojelemiseksi.

Tiedot tallennetaan turvallisesti rajalliseksi ajaksi ja vain Userneedsillä on pääsy näihin tietoihin. Tämä antaa Userneedsille mahdollisuuden kysyä lisäkysymyksiä tietyiltä jäseniltä ja luovuttaa vastaukset asiakkaalle tämän jälkeen. Vastaajien henkilöllisyyttä ei kuitenkaan paljasteta asiakkaille tai kolmansille osapuolille. Koska Userneeds pystyy yksilöimään panelistinumeron ja kyselyn, tietoa ei anonymisoida GDPD:ään liittyen. Asiakas ei saa käsiinsä yksilöityä panelistinumeroa, vain kyselynumeron. Asiakas ei voi identifioida panelistia tai osallistujaa (ei vaikka osallistuisi useampaan kyselyyn), sillä vastauksille annetaan yksilöity numerotunniste joka kyselyssä. Tämä on pseydonymisointia.

Userneeds ei luovuta tietoja paneelijäsenestä asiakkaalle (poislukien ainutkertaiset, pseudonymisoidut numerot, jotka vastauksillesi on annettu) ellei jäsen ole antanut suostumusta tai muuta läsnäolevaa laillista perustetta.

5. Miten ja kenelle tietoja jaetaan?

Kyselyissä antamasi vastaukset luovutetaan kyselyn tilanneelle asiakkaalle. Nimeäsi, sähköpostiosoitettasi tai muita tietoja, joiden avulla henkilöllisyytesi voi mahdollisesti tunnistaa, ei luovuteta asiakkaalle. Katso kuitenkin yllä oleva kohta 4. tietojen pseydonymisointi kyselyissä.

Userneeds rekrytoi paneelijäseniä kohderyhmiksi ja syvähaastatteluihin, joihin asiakas tarvitsee osallistujan nimen ja taustatietoja osallistujasta. Näissä tapauksissa aina selvästi kerrotaan, kenelle osallistujan tiedot päätyvät ja häneltä kysytään suostumus tietojen luovuttamiseen. Suostumus käy vain tähän tiettyyn kyselyyn eikä sitä voi käyttää tuleviin kyselyihin.

Joissain tapauksissa käytämme palveluntarjoajia, esim. tiedon säilyttäminen/tallennus, ohjelmiston levittäminen tai jakelu. Tällaisissa tapauksissa olemme tehneet palveluntarjoajien kanssa sopimuksen, että henkilökohtaisten tietojen käsittely tapahtuu määräämillämme ohjeilla ja suojaavilla ohjesäännöillä.

 

6. Vapaaehtoisuus, rekisteröityminen, irtisanoutuminen ja tietojen säilytys

Vapaaehtoisuus
Userneedsin kyselyihin vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Kyselyä ei tarvitse suorittaa loppuun asti, voit milloin tahansa halutessasi poistua kyselystä, jonka olet aloittanut. Liittyminen Userneedsin paneeliin on myös täysin vapaaehtoista ja paneelista voi irtisanoutua milloin vain.

Rekisteröityminen ja irtisanoutuminen
Jotta Userneedsin paneeli edustaisi väestöä kattavasti, vain kutsun saaneet henkilöt voivat liittyä paneeliin.

Rekistöityminen koostuu kahdesta vaiheesta, niin sanotusta “double opt-in” prosessista. Liittyessäsi paneeliin tarvitsemme sähköpostiosoitteesi, johon lähetämme vahvistuslinkin. Tällä prosessilla varmistetaan, että paneeliin liittyvä henkilö on kyseisen sähköpostiosoitteen haltija. Userneeds lähettää liittymiskutsuja paneeliin tietyllä aikavälillä. Jos henkilö ei rekisteröidy tai irtisanoutuu kyseisellä aikavälillä, Userneeds poistaa henkilön sähköpostiosoitteen.

Sähköpostiosoitetta ja muita panelistin Userneedsille antamia yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Katso kuitenkin yllä olevat kohdat 4 ja 5.

Userneedsin paneelista voi irtisanoutua milloin vain. Rekisteröitymisessä ja irtisanoutumisessa käytetään kaksivaiheista prosessia, jolla varmistetaan irtisanoutuvan henkilön jäsenyys. Yksi syy tälle on kerättyjen pisteiden menetys irtisanouduttaessa. Userneeds haluaa varmistaa, että panelistimme eivät menetä pisteitä virheen tai väärinkäytön vuoksi. Irtisanoutumisen jälkeen Userneeds ei lähetä sähköpostia (ml. kyselykutsuja) entisille panelisteille elleivät he sitä erikseen pyydä. 

Henkilötietojesi säilytys
Säilytämme henkilötietojasi jäsenyytesi ajan.

Jos eroat tai jäsenyytesi päättyy muista syistä, poistamme henkilötietosi järjestelmästämme, kun ei ole enää tarpeen käsitellä tietoja. Kyselyvastaukset käsitellään pseydonomisoidussa muodossa.

7. Miten tietoja voi poistaa ja muokata?

Perustiedot jäsenyydestä löytyvät jäsensivultasi, jolla voit myös muokata antamiasi tietoja. Jos sinulla on kysyttävää tiedoistasi, voit ottaa yhteyttä Userneedsiin. Muokkaamme tai poistamme tarvittaessa tietoja puolestasi.

Jos et enää halua vastaanottaa sähköpostia Userneedsiltä, voit irtisanoutua painamalla irtisanoutumispainiketta, joka löytyy lähettämiemme sähköpostien loppuosasta. Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Userneedsiin. Kun irtisanoudut, menetät jäsenyytesi aikana keräämäsi pisteet.

 

8. Oikeutesi henkilötietoihin

Oikeutesi on määritelty yleisessä tietosuoja-asetuksessa. Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja Userneeds  on sinusta tallentanut. Sinulla on myös oikeus muokata ja poistaa näitä tietoja tai pyytää niiden muokkausta tai poistamista puolestasi. Userneeds vastaa tiedusteluihin viikon sisällä.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tietyissä olosuhteissa, mukaan lukien profilointi ja suoramarkkinointi, tai voit rajoittaa tietojesi käsittelyä.

Sinulla on myös oikeus vaatia henkilötietojesi siirtämistä sinulle tai uudelle rekisterinpitäjälle koneluettavassa muodossa.

Voit lukea lisää oikeuksistasi EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta.

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat ottaa yhteyttä Userneedsiin muusta syystä, voit kirjoittaa paneelikonsulteillemme osoitteeseen info@userneeds.fi.

Mikäli et ole tyytyväinen siihen, miten Userneeds käsittelee tietojasi, olet tervetullut ottamaan meihin yhteyttä, jotta voimme tehdä parhaamme löytääksemme ratkaisun. Sinulla on myös oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoraan Tanskan tietosuojavaltuutetulle:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 Kööpenhamina
Tanska

Jos henkilötietojesi käsittelyä säädetään EU-lainsäädännön mukaan, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), voit valittaa myös suoraan oman maasi viranomaiselle.

 

9. Siirto kolmansiin maihin

Henkilötietosi voidaan tietyissä tapauksissa siirtää vastaanottajille EU:n ja EEA:n ulkopuolella. Jos asiakkaamme sijainti on esimerkiksi EU:n tai EEA:n ulkopuolella, se vastaanottaa anonyymin peitenimen ja/tai pseydonomisoidyn numeron vastauksista tai muusta henkilökohtaisesta tiedosta. Mikäli on tarpeellista siirtää henkilötietojasi kolmanteen maahan, varmistamme, että siirto tapahtuu vain maihin, joissa tietosuoja on riittävällä tasolla, tai että siirto tapahtuu asianmukaisilla vakuuksilla, tässä tapauksessa EU:n standardisopimusten mukaan. Muissa tapauksissa pyydämme suostumustasi tehdäksemme siirron.

Voit ottaa yhteyttä Userneedsiin saadaksesi kopion asianmukaisista vakuuksista tai saadaksesi yhteystiedot tahoon, josta saat tiedon asiasta.

 

10. Miten voin ottaa yhteyttä Userneedsiin?

Keskitymme Userneedsillä panelisteihimme ja hyvän yhteydenpidon ylläpitämiseen. Toivomme siis, että löysit vastaukset kysymyksiisi tältä sivulta. Jos sinulle tulee muuta kysyttävää, tai haluat antaa palautetta Userneedsille henkilötietojen käsittelystä, älä epäröi ottaa yhteyttä. Löydät yhteystietomme tämän sivun yläosasta.

 

Viimeksi päivitetty 24.8.2020