Userneeds’ deklaration om skydd av personuppgifter

I denna integritetspolicy kan du läsa om hur Userneeds A/S (”Userneeds”) behandlar information om dig som du har lämnat till oss när du har besökt en av våra hemsidor, när du har deltagit i våra undersökningar och när du har gått med i vår panel.

Om du har frågor som rör vår behandling kan du kontakta Userneeds på e-postadressen info@userneeds.se eller vår dataskyddsansvarige på Jon.Lauritzen@dlapiper.com.

1. Hantering av personuppgifter hos Userneeds

I samband med vår verksamhet som analysinstitut kommer du att ha möjlighet att dela med dig av diverse information om dig själv. Informationen kommer att variera beroende på vilket förhållande som du har till oss samt vilka undersökningar som du väljer att besvarar. Userneeds behandlar generellt information med följande syfte:

  1. Färdigställande av anonymiserad och pseudonymiserad analyser som levereras till våra kunder
  2. Medlemsadministration och support
  3. Marknadsföring av Userneeds
  4. Ansökan och rekrytering (om du skickar en jobbansökan till oss)
  5. Hantering av samarbetsrelationer (om du är kund hos eller leverantör till Userneeds)

Du kan läsa mer om vår insamling av personlig information i de följande styckena. Vänligen notera att alla situationer, kategorier av information, mottagare av information eller behandlingsprocesser av information inte appliceras på dig och ditt scenario.

Userneeds samlar in information aktivt och passivt. Aktiv insamling sker i samband med att du skriver in information själv, t.ex. genom att fylla i ett frågeformulär eller genom att uppdatera din profil på din medlemssida. Passiv insamling sker genom att viss information automatiskt samlas in. Information som samlas in passivt kan vara din IP-adress, information om din webbläsare och tidpunkten för ditt besök på vår hemsida.

1.1 Om du deltar i våra undersökningar

Det är alltid frivilligt att delta i Userneeds’ undersökningar, oavsett om du är medlem eller inte. Du kan avsluta undersökningen när du vill om det finns en fråga som du inte vill besvara. Ofullständiga svar raderas som regel.

Varför samlar vi in information?

Syftet med att samla in information är att genomföra undersökningar av och generera statistik om olika förhållande eller preferenser inom specifika befolkningsgrupper. Undersökningarna genomförs vanligtvis för Userneeds’ kunders räkning.

På vilket sätt har vi tillåtelse att samala in information?

Om du är panelmedlem är den rättsliga grund för vår behandling av din personliga information uppfyllandet av avtalet mellan dig och Userneeds (se GDPR artikel 6(1)(b)).

För andra svar är den rättsliga grund för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke (se GDPR artikel 6(1)(a)).

Om genomförandet av en undersökning förutsätter behandling av känsliga personuppgifter kommer vi att be dig om ditt samtycke för att samla in och använda de uppgifter som du lämnar (se GDPR artikel 9(1)(a)).

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke för behandling genom att kontakta oss (se stycke 4 nedan).

Vilken information används och vart kommer den från?

När du deltar i Userneeds undersökningar sker både passiv och aktiv datainsamling, som förklarats ovan. Den aktivt insamlade informationen består av de svar som du uppger i undersökningar. Denna information brukar inte kunna identifiera dig som person.

Hur länge är informationen lagrad?

Informationen är lagarad i upp till 5 år, därefter raderas den eller blir anonymiserad.

Vem delas uppgifterna med?

Dina svar kommer endast att delas på ett sådant sätt så att det inte går att identifiera att det är just du som har svarat. Det betyder att ditt namn, din mailadress och annan möjlig information som möjligen kan identifiera dig inte kommer att delas med andra. Det anonymiserade eller pseudonymiserade svaren kan i detta fall komma att delas med kunden som har beställt undersökningen. Vänligen se sektion 2 nedanför angående pseudonymiserade svar av frågeformulär.

1.2 Om du deltar i vår medlemspanel

Att bli medlem i Userneeds’ panel är helt frivilligt. Personer som deltar i Userneeds’ panelverksamhet fyller i en medlemsprofil. För att behålla en representativ spridning av medlemmarna i Userneeds’ paneler kan enbart personer som har blivit inbjudna till panel bli medlemmar.

Registrering består av en tvåstegsprocess. När du registrerar dig i vår panel gör du det med din e-postadress och en bekräftelsekod som skickas till samma adress. Detta för att säkerställa att personen som registrerar sig faktiskt är ägare till den e-postadress som personen i fråga registrerar sig med. Userneeds skickar ett antal inbjudningar om att gå med i panelen under en bestämd tidsperiod. Om personen ifråga inte registrerar eller avregistrerar sig inom denna tidsperiod kommer Userneeds att radera e-postadressen.

Du kan när som helst gå ur Userneeds panel. Liksom registreringsprocessen består avregistreringsprocessen av två steg, det för att säkerställa att det är den faktiska ägaren till medlemskap som avregistreras. Anledningen till att Userneeds valt denna process beror på att medlemmar som avregistrerar sig förlorar sina ackumulerade poäng. Det är viktigt för Userneeds att se till att medlemmarna inte förlorar sina poäng av misstag eller genom missbruk av sitt konto. Medlemmar som har lämnat panelen kommer inte att få ytterligare e-postmeddelanden från Userneeds där de blir inbjuda till att delta i undersökningar.

Varför samlar vi in information?

Syftet med vår insamling av dina personuppgifter är för administrativa ändamål av ditt medlemskap och möjliggörande för oss att erbjuda den bästa möjliga servicen för våra medlemmar så väl som kommunikation och reklam, om du tillåter oss att gör så genom ditt samtycke.

Utöver det använder vi din profildata för att skicka ut mer relevanta undersökningar och för att kunna ge dig belöning efter genomförd/besvarad undersökning. De insamlade poängen kan användas i enligthet med våra principer och villkor, t.ex. i utbyte mot presentkort eller för donationer till välgörenhet.

Syftet med insamling av dina svar i undersökningar är för att genomföra statiska analyser beställda av våra kunder.

På vilket sätt har vi tillåtelse att samala in information?

Den rättsliga grund för vår behandling av din personliga information för ovanstående ändamål är uppfyllandet av avtalet mellan dig och Userneeds (se GDPR artikel 6(1)(b)) så väl som ditt samtycke (se GDPR artikel 6(1)(a)).

Om genomförandet av en undersökning förutsätter behandling av känslig personuppgifter kommer vi att be dig om ditt samtycke för att samla in och använda de uppgifter som du lämnar (se GDPR artikel 9(1)(a)). Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke för behandling genom att kontakta oss (se stycke 4 nedan).

Vilken information används och vart kommer den från?

När du väljer att bli medlem måste du fylla i en användarprofil. Anledningen till detta är att vi behöver ha kännedom om viss information för att ditt medlemskap ska fungera korrekt. Det innebär information som: e-postadress, födelseår eller födelsedatum, kön, land, region och kommun, postnummer etc. Varje panelmedlem kan välja att dela ytterligare information, till exempel om yrke eller resvanor. Userneeds använder denna information i relation till medlemskapet och för att bjuda in enskilda medlemmar till undersökningar som vi anser är relevanta för just dem. I relation till dina svar i våra undersökningar får Userneeds in annan information, inklusive känslig personuppgifter om dina intressen, preferenser, åsikter om politik och ekonomi, information om din hälsa och så vidare. Informationen beror på undersökningens syfte.

Hur länge är informationen lagrad?

Vi lagrar endast din personliga information så länge du är medlem. Om du säger upp ditt medlemskap eller om det avslutas av andra skäl kommer vi att radera dina personuppgifter när det inte längre är nödvändigt för Userneeds att behandla informationen. Svar från undersökningar behålls i pseudonymiserad form.

Vem delas informationen med?

Userneeds rekryterar panelmedlemmar för fokusgrupper och djupintervjuer där klienten behöver namn och bakgrundsinformation på de som deltar. I sådana fall kommer det att tydligt anges vem som kommer att ta emot informationen och du kommer att bli ombedd att ge ditt samtycke till denna typ av överlämning av information. Samtycket kommer enbart att gälla för den specifika undersökningen och inte för framtida undersökningar.

Profilering och automatiska beslut

Userneeds använder profilering för att kunna välja ut dig för specifika undersökningar och därmed skicka relevanta undersökningar till dig. Profileringen har ingen rättslig effekt och innebär inga direkta konsekvenser för dig.

1.3. Om du är medlem i U Eye panelen

Om du är medlem i U eye panelen kommer du att få en eyetracking kamera skickad till dig som du ska använda för att genomföra en rad olika undersökningar. Du kan läsa mer om hur det fungerar här och här.

Varför samlar vi in information?

Syftet med att samla in information är enbart med avsikt att förbättra hemsidor och marknadsföring som du besöker och tittar på å våra kunders vägnar.

På vilket sätt har vi tillåtelse att samala in information?

Den rättsliga grund för vår behandling av din personliga information är ditt samtycke (se GDPR artikel 6(1)(a)).

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke för behandling genom att kontakta oss (se stycke 4 nedan).

Vilken information används och vart kommer den från?

Eyetracker kameran som du har fått från oss registrerar dina ögonrörelser när du kollar på din datorskärm och kommer att kombinera den informationen med innehållet på din skärm och hur du rör din mus. Utöver det kommer information om din dators hårdvara att samlas in genom det specifika hårdvaru- och mjukvaruprogrammet som har installerats på din dator.

Ibland kommer du även att bli erbjuden deltagande i speciella missioner. Om du deltar i en sådan uppgift kommer det som visas på din skärm att spelas in som en videofil under uppgiftens gång. Videofilen kommer att skickas till Userneeds tillsammans med övrig data som har samlats in.

I vissa situationer kommer vi även att be dig om att aktivera din webbkamera (den som är inbyggd i din dator) för att kunna observera ditt ansiktsuttryck och reaktioner för att vidare ha möjlighet att analysera hur innehållet av det som du ser påverkar dig emotionellt. Om du accepterar detta kommer mjukvaran att analysera inspelningen och konvertera det till numeriska värden som skickas till Userneeds. Bilderna som tas av dig kommer inte att lagras på din dator och kommer aldrig att skickas till Userneeds (enbart det numeriska värdena av analysen kommer att delas med Userneeds).

Hur länge är informationen lagrad?

Informationen är lagarad i upp till 5 år, därefter raderas den eller blir anonymiserad.

Vem delas informationen med?

Informationen som samlas in delas enbart i anonymiserad (aggregerad) form – vilket innebär att du som person inte kan identifieras utifrån den data som delas.

1.4. Om du besöker vår hemsida

När du besöker Userneeds’ hemsida lämnar du digitala avtryck som lagaras av Userneeds.

Varför samlar vi in information?

Syftet med att samla in information är för att genererar statistik om hur webbplatsen används såväl som av säkerhetskäl vid inloggning. Syftet med att samla in IP-adresser, webbläsarinformation och tidpunkt för besöket på vår webbplats är för att mäta statistik, att säkerställa datasäkerhet och för att förbättra vår hemsida och medlemsportal.

På vilket sätt har vi tillåtelse att samala in information?

Om du accepterar våra cookies är den rättsliga grund för vår behandling av dina personuppgifter ditt samtycke (se GDPR artikel 6(1)(a)). Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke av behandling genom att ändra dina cookie inställningar.

Annan information som samlas in behandlas i enlighet med vårt legitima intresse av funktionaliteten av vår hemsida och för att säkerställa att en passande säkerhetsnivå tillhandahålls på sidan (se GDPR artikel 6(1)(f)).

Vilken information används och vart kommer den från?

Din IP-adress, webbläsarinformation, tidpunkt för besök på vår hemsida och vilka sidor som du har besökt används.

Hur länge är informationen lagrad?

Informationen är lagarad i upp till 5 år, därefter raderas den eller blir anonymiserad.

2. Hur skyddar Userneeds den information som har samlats in om dig?

Hos Userneeds satsar vi mycket på att upprätthålla ett bra förhållande till varje enskild panelmedlem. Det är därför av stor betydelse för oss att våra processer alltid är öppna och transparenta. Userneeds panelmedlemmar och respondenter måste kunna lita på att Userneeds upprätthåller dessa standarder. Panelmedlemmarna är därför alltid välkomna att kontakta Userneeds panelkonsulter med eventuella frågor.

Userneeds behandlar alltid information om dig i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen) och annan gällande lagstiftning. Syftet med lagen är att skydda individers integritet och den daska datatillsynsmyndigheten säkerställer att lagen efterföljs.

Userneeds är medlem i ESOMAR, en internationell intresseorganisation för marknadsundersökning och marknadsanalys. ESOMAR har fastställt etiska normer för bland annat skydd av personuppgifter. Userneeds följer ESOMARs etiska riktlinjer, som du hittar här: ICC/ESOMAR-koden.

Userneeds har etablerat en integritetspolicy som, utöver att försäkra att lagar och branscherstandarder efterföljs, säkerställer att Userneeds upprätthåller sina principer om respekt och öppenhet. Denna policy säkerställer också att Userneeds upprätthåller en hög etisk standard och följer etiska koder när det gäller behandling av data och har alltid användarens perspektiv i åtanke när det handlar om personuppgifter.

Userneeds använder anonymisering och pseudenymisering för att skydda dina uppgifter:

Anonymisering

Data kan vara anonymiserad innan den överlämnas till Userneeds’ partners eller kunder. Det innebär att all personlig information som möjligtvis kan användas för att identifiera dig kommer att raderas från datamängden för att säkerställa att varken Userneeds eller våra klienter kan identifiera dig baserat på datamängden.

Pseudonymisering

I sällsynta fall är det nödvändigt att ställa följdfrågor i relation till en undersökning eller för att skapa ett segment baserat på undersökningen. Därför tilldelas varje svar i en undersökning ett unikt nummer som enbart gäller för den specifika undersökningen. Vår klient kommer att få tillgång till det här numret tillsammans med svaren. Klienten kommer inte att kunna identifiera dig baserat på det här numret, däremot är det möjligt för klienten att ställa följdfrågor eller att skapa ett segment baserat på svaren. Eftersom Userneeds har möjlighet att matcha det unika numret i en undersökning med din profildata (medlemsnummer) är informationen anonymiserad med avseende till GDPR. Klienten får inte tillgång till ditt unika medlemsnummer, enbart numret för undersökningen. Klienten kan inte identifiera dig (inte ens om du deltar i flera undersökningar) eftersom dina svar blir tilldelade ett unikt nummer för varje undersökning. Det här kallas för pseudonymization.

Userneeds ger inte information om dig till klienten (bortsett från det unika pseudonymiserade numret som ditt svar har tilldelats) såvida du inte har gett ditt samtycke eller annan laglig praxis har presenterats.

3. Var är informationen lagrad och behandlad?

Userneeds innehar inget eget IT system. Istället använder vi ett flertal IT leverantörer (databehandlare) som behandlar och lagrar personuppgifter som har beskrivits i den här integritetspolicyn.

Userneeds har ingått databehandlings avtal med dessa leverantörer. Avtalen beskriver de skyldigheter som databehandlare ska bekta när de behandlar personuppgifter å Userneeds vägnar. Därför kan databehandlarer enbart lagligt behandla uppgifter om dig med avsikt att uppfylla det som har bestämts av Userneeds.

4. Vem är ansvarig för att behandla information om dig?

Den dataansvarige som hanterar din personliga information som har beskrivits i den här integritetspolicyn är:

Userneeds A/S
Reg. 26336295
Købmagergade 60, vån. 2
1150 Köpenhamn K
info@userneeds.se

Userneeds har ett tydligt fokus på att skydda dina personuppgifter och dina rättigheter. Därför har vi tillsatt ett dataskyddsombud som ska säkerställa att Userneeds agerar i enlighet med gällande lagstiftning och enligt de principer som har beskrivits ovan. Om du vill veta mer om vår policy, om vår behandling av dina personuppgiffter och dina rättigjheter är det vårt dataskyddsobud som du ska kontakta. Du finner dataskyddsombudets kontaktuppgifter nerdan:

Jon Lauritzen
Rådhuspladsen 4
1150 Köpenhamn K
E-postadress: Jon.Lauritzen@dlapiper.com
Tlf.: +45 4073 5816

Vi på Userneeds har våra panelmedlemmar i fokus och eftersträvar därför att bibehålla en god kommunikation med dem. Vi hoppas därför att du kunde hitta svaret på dina frågor i den här texten. Om du trots detta har några frågor eller kommentarer angående hur Userneeds behandlar personuppgifter, vänligen tveka inte på att kontakta oss.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att veta vilken information som Userneeds har om dig. Du har också rätt att korrigera eller radera informationen, eller få informationen korrigerad eller raderad åt dig. Du kan se dina grundläggande medlemsuppgifter på din medlemsportal, där du också kan korrigera eventuellt felaktig information. Om du har några frågor i avseende på detta, tveka inte på att kontakta Userneeds som också kan redigera eller ta bort information åt dig.

Om du inte längre vill ta emot invitationer på mejl från Userneeds kan du avregistrera dig genom att använda avregistreringslänken längst ned i ett e-postmeddelande från Userneeds. Du är alltid välkommen att kontakta Userneeds om du har frågor. När du säger upp ditt medlemskap förlorar du de poäng som du tidigare har tjänat in.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter eller kan du få behandlingen av din information begränsad.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss via mejl på info@userneeds.se eller genom att kontakta vårt dataskyddsobud på e-postadressen Jon.Lauritzen@dlapiper.com.

Du kan också läsa mer om dina rättigheter på den danska datatillsynsmyndighetens hemsida.

Slutligen har du rätt att komma med en invändelse till den danska datatillsynsmyndigheten. Du kan läsa mer om dina möjligheter att komma med en invändelse till den danska datatillsynsmyndigheten på den danska datatillsynsmyndighetens hemsida.

6. Uppdaterad

Userneeds utvärderar och uppdaterar den här integritetspolicyn kontinuerligt. Du bör därför läsa igenom den här integritetspolicyn med jämna mellanrum för att inte missa några ändringar som potentiellt kan påverka hur dina personuppgifter behandlas.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2020.